Obsługa sygnalistów

Informujemy, że nasza placówka zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii  stworzyła wewnętrzny system zgłaszania naruszeń prawa oraz procedury ochrony sygnalistów.

Obsługą zgłoszeń sygnalistów zajmuje się nasz inspektor ochrony danych osobowych – Piotr Przyborowski.

Zgłoszenie naruszenia można dokonać poprzez Formularz zgłoszenia naruszenia dostępny pod linkiem:

https://rodopomorskie.pl/obsluga-sygnalistow/

Wszystkie informacje zawarte w Formularzu zostaną przekazane wyłącznie do osoby obsługującej zgłoszenia. Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

Znajdą tam Państwo także  wszystkie potrzebne informacje związane ze zgłoszeniem naruszeń:

- Kto może być Sygnalistą

- Ochrona Sygnalisty

- Jakie naruszenia można zgłaszać jako Sygnalista

- Co warto wiedzieć przy zgłoszeniu

- Czas rozpatrywania zgłoszenia

- Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszeń sygnalistów

 

Zgłoszenie można dokonać także telefonicznie pod numer 606 628 506.

Na życzenie zgłaszającego możliwe jest umówienie spotkania osobistego, co można zgłosić pod powyższy numer telefonu lub na Formularzu zgłoszenia naruszenia.