Organizacja egzaminu ósmoklasistów

Utworzono: 22-05-2023

Ważne informacje:

23 maja 2023r. (wtorek) godz. 9.00 – 11.00 (120 min.) + 60 min. dysleksja i dostosowania – język polski

Ukraina - 210 minut (całkowity czas)

 

24 maja 2023r. (środa) godz. 9.00 - 10.40 (100 min.) + 50 min. dysleksja i dostosowania -  matematyka

Ukraina - 100 minut (całkowity czas)

 

25 maja 2023r. (czwartek) godz. 9.00 - 10.30 (90 min.) + 45 min. dysleksja i dostosowania – język obcy nowożytny

Ukraina - 90 minut (całkowity czas)

 

    Uczniowie klas VIII w dniach egzaminu zobowiązani są do przyjścia do szkoły najpóźniej do godziny 8.40. Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna i przybory do pisania (długopis z czarnym tuszem, linijka na matematykę)

Uczniowie nie przynoszą ze sobą telefonów komórkowych, zegarków smartwatch oraz urządzeń cyfrowych.

Wszelkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych oraz  przebiegu egzaminu przekazali  zdającym wychowawcy klas.

Przypominamy również, że dni 23, 24 i 25 maja 2023r. (wtorek, środa, czwartek) dla uczniów klas I-VI są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach świetlica i stołówka szkolna są nieczynne.

Nauczyciele w dniach egzaminów pracują w komisjach nadzorujących egzaminy ósmoklasistów.