Historia

Oficjalne otwarcie szkoły miało miejsce w maju 1945 roku. Pierwszym kierownikiem został P. Brunon Zińca. Była to pierwsza szkoła w mieście. We wrześniu 1945 roku uczyło się tu 19 uczniów. Ilość ta stale się zwiększała ze względu na przybywanie do Lęborka ludności napływowej. W maju 1946 roku było 23 uczniów, a w czerwcu 1947 już 322 w siedmiu oddziałach. W październiku 1973 roku patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku został Józef Wybicki autor słów polskiego hymnu narodowego. W wyniku reformy oświaty i dokonania zmian i restrukturyzacji szkolnictwa, w roku 1999 Szkołę Podstawową nr 1 w Lęborku przekształcono w Zespół Szkół nr 1, w którym prowadzono szkołę podstawową i gimnazjum. W roku 2001 dokonano przemianowania Zespołu Szkół w samodzielną strukturę organizacyjną Gimnazjum nr 1.

GIMNAZJUM Nr 1...
...to szkoła przyjazna i bezpieczna, tętniąca " życiem ", zapewniająca wszechstronny rozwój, pozwalająca młodzieży zaistnieć w świecie XXI wieku i rozumieć sprawy ludzkie i tolerancję. Uczniowie mogą tu czuć się współgospodarzami szkoły, uczestnicząc w pracach Samorządu Uczniowskiego oraz uroczystościach szkolnych i klasowych. Społeczność gimnazjum korzysta z bogatego audiowizualnego i multimedialnego sprzęt. W zdobywaniu wiedzy pomaga uczniom księgozbiór szkolnej biblioteki i kawiarenka internetowa. W Gimnazjum nr 1 pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele posiadający bogate doświadczenie pedagogiczne. Posługują się nowoczesnymi aktywizującymi metodami nauczania. Są życzliwi, służą dobrą radą i pomocą. Proponują uczniom szeroki wybór kół zainteresowań i ciekawe formy zajęć sportowych m.in. na siłowni i na pływalni miejskiej. Organizują liczne wycieczki, biwaki, wyjazdy do kina i teatru. Pragną, aby absolwenci Gimnazjum nr 1 promowali zdrowy styl życia w rodzinie i społeczeństwie. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą skorzystać z fachowego doradztwa dwóch pedagogów szkolnych. Cała społeczność szkolna troszczy się, aby nauka była przyjemnym i bogatym doświadczeniem, aby przebiegała w atmosferze wolnej od agresji i przemocy.
 
SPOŁECZNOŚĆ GIMNAZJUM Nr 1 W LĘBORKU...
...wierzy, że demokratyzacja życia szkoły stanowi ważny etap w osiąganiu satysfakcji, rozwijania własnych zainteresowań, horyzontów poznawczych i aktywnego współuczestnictwa w życiu społecznym regionu i kraju. Na terenie szkoły realizowane są projekty stwarzające możliwość zaangażowania ucznia i aktywnego zdobywania wiedzy o otaczającym świecie: Programy partnerskiej współpracy uczniów: Program regionalny " Sąsiedzi ", Program ogólnopolski " Partnerzy ", Program " Europejski Paszport Przyjaźni ", Program " Szkoły Stowarzyszone w UNESCO ". Program " Wymiana Partnerska Szkół Lębork Lauenburg ", Program " Socrates Comenius ", Program działań w zakresie realizacji ścieżek Międzyprzedmiotowych: Wielki Turniej Ekologiczny, Wielki Turniej Europejski, Wielki Turniej Prozdrowotny, Wielki Turniej Regionalny " Jesteśmy częścią Kaszub ", Program działań wychowawczych " Bezpieczna szkoła", Program działań prozdrowotnych " Szkoła promocji zdrowia ", Program działań w zakresie diagnozy edukacyjnej uczniów, Program działań opiekuńczych " Świetlica reeadukacyjna ".
 
Dnia 01 września 2017r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 1 w Lęborku przekształciło się w ośmioletnią szkołę podstawową pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku.

 

Oto jedna z kart naszej historii grafika
GIMNAZJUM Nr 1 grafika