Stołówka

 

ABY KORZYSTAĆ ZE STOŁÓWKI NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUK ZGŁOSZENIA-DEKLARACJI.

DEKLARACJE MOŻNA POBIERAĆ U KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO (OBOK SKLEPIKU SZKOLNEGO) LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY (ZAKŁADKA „STOŁÓWKA”)