Obecne grono pedagogiczne

 

DYREKCJA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  1

Grażyna Ruszkowska- dyrektor

Agnieszka Jankowska - wicedyrektor

 

BLOK PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

BLOK PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

Aleksandra Dudojć

Małgorzata Poziemska

Wiesława Rutkiewicz

Przemysław Cyman

Marzena Skórowska - Kurzydło

Anna Zdończyk - Knura

Izabela Tutakowska

Elżbieta Makowska

 

 

 

Ala Mańkowska

Izabela Woszczyło

Iwa Arendt

Edyta Marzec

Lucyna Racis

Elżbieta Kosińska

 

 

 

BLOK PRZEDMIOTÓW OBCOJĘZYCZNYCH

BLOK PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNO - TECHNICZNYCH, NIELEKCYJNYCH I  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Małgorzata Mordosewicz

Barbara Cieślak

 Michał Kościółek

Katarzyna Wróblewska - Kurzydło

Katarzyna Stenka

Karolina Sopińska - Śpica

Joanna Odrowąż - Piramowicz

 

 

Andrzej Łakocki

Dorota Przychoda-Bonemberg

Michał Szczypiorski

Kazimierz Zając

Beata Ugodowska

Adam Ugodowski

Mirosław Abraham

Krzysztof Żołnierek 

Marcin Dawidowski

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne:

Kaja Wasilewska

Barbara Frankiewicz

Magdalena Pałubicka

Katarzyna Grzywna

Lidia Nowotka

 

 

 

                BLOK  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Agnieszka Lis

Aleksandra Nadworska

Ewa Robakiewicz- Pizon

Paula Wróblewska

Anna Zdończyk- Knura

Wioletta Bojas- Wenta

Iwa Arendt

Karolina Sopińska- Śpica

Kinga Trzebiatowska

Karolina Sadowska- Górska

Ewa Mozolewska- Kamionka

Justyna Wołoszynek

Katarzyna Ołdak  (n-l współorganizujący kształcenie specjalne)

Aleksandra Białk (n-el współorganizujący kształcenie specjalne))

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aleksandra Bolda- pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Obecne grono pedagogiczne grafika