Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 

Utworzono: 30-04-2024

Szanowni Państwo, rodzice/prawni opiekunowie! 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 1 kwietnia 2024r. i trwa do 31 maja 2024r. 

Zapraszamy do składania wniosków! 

Informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami, kryteriami przyjęć, harmonogramem działań dotyczących rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Lęborka; zlokalizowanie ulic zameldowania/zamieszkania  w obwodzie  jest zamieszczona na stronie internetowej  naszej szkoły w zakładce „Rekrutacja”/ Szkoła Podstawowa nr 1/nabór na rok szkolny 2024/2025. 

Wniosek o przyjęcie/zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, potwierdzenie woli i wniosek o przyjęcie do świetlicy  możecie Państwo pobrać ze strony internetowej naszej szkoły w zakładce „Dla ucznia”/rekrutacja/Szkoła Podstawowa nr 1/do pobrania  lub osobiście w szkole (druki do wypełnienia wyłożone są w przedsionku po wejściu do szkoły od strony parkingu). 

Dokumenty składamy: 

  1. osobiście – wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem woli należy umieścić  w foliowej koszulce i włożyć do urny znajdującej się w przedsionku po wejściu do szkoły od strony parkingu 
  1. elektronicznie jako załączniki – wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać na adres a-mail: sekretariat@sp1lebork.pl 

W przypadku zapisania dziecka do innej szkoły niż rejonowa, prosimy o podanie informacji (telefonicznie: 59 8622 251, osobiście lub za pomocą poczty e–mail: sekretariat@sp1lebork.pl, w jakiej szkole dziecko będzie realizowało obowiązek nauki  w klasie pierwszej w roku szkolnym 2024/2025. 

Rodzic zobowiązany jest poinformować szkołę rejonową o realizacji obowiązku nauki w innej placówce, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – Dz.U.Nr 95 z dnia 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami.