Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii…

Utworzono: 24-06-2023

        23 czerwca pożegnaliśmy mijający rok szkolny. Po uroczystym przemówieniu, dyrektor szkoły pani Grażyna Ruszkowska nagrodziła uczniów, którzy w tym roku sięgnęli po najwyższe laury. Jak co roku przyznano medale: „Pierwszy wśród najlepszych” – w tym roku otrzymał go Kajetan Stawski oraz „Sportowiec szkoły”, którym nagrodzona została Marta Reglińska.

    Medale „Pomocna dłoń” przyznane zostały w tym roku lęborskim instytucjom, które od wielu lat wspierają nasze działania w programie „Otwarta firma” . Są to: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  Zakład Opieki Zdrowotnej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Nadleśnictwo Lębork. Medalem nagrodzona została również pani Natalia Kozłowska – przewodnicząca Rady Rodziców.

   Nagrody odebrali  pozostali laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych oraz uczniowie wyróżnieni za wysokie wyniki w nauce. W mijającym roku szkolnym  w klasach I-III na 255 uczniów wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało 125 uczniów, zaś w klasach IV-VIII na  283 uczniów wyróżniono 89. Dyplomy odebrali również uczestnicy pozostałych konkursów: sportowych, plastycznych, Superuczniowie,  oraz ci, którzy w mijającym roku wykazali się stuprocentową frekwencją. Podczas apelu dokonano również zmiany składu pocztu sztandarowego, zaś ósmoklasiści  złożyli ślubowanie. Po części oficjalnej zespoły klasowe udały się do sal lekcyjnych, by tam z rąk wychowawców odebrać świadectwa szkolne.

      Dla uczniów klas ósmych  był to dzień pożegnania ze Szkołą Podstawową  nr 1, życzymy więc naszym Absolwentom powodzenia w kolejnym etapie nauki w szkole średniej.

      Uczniom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy udanego i bezpiecznego  wypoczynku, który pozwoli nabrać sił do podjęcia nowych wyzwań w nadchodzącym nowym roku szkolnym.

 

Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika
Rok szkolny 2022/2023 przeszedł do historii… grafika