HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY RODZICÓW

 

Termin

Godzina

Miejsce

11.09.2023r.

poniedziałek

17.00

(przedstawiciele rodziców kl. 2, 3, 4, 5, 6 i 7)

pokój nauczycielski

25.09.2023r.

poniedziałek

17.00

(Rada Rodziców – wybór prezydium)

pokój nauczycielski

13.11.2023r.

poniedziałek

17.00

(Rada Rodziców)

pokój nauczycielski

22.01.2024r.

poniedziałek

17.00

(Rada Rodziców)

pokój nauczycielski

maj/czerwiec 2024**

17.00

pokój nauczycielski

 

* dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w harmonogramu 

* na wniosek przedstawiciela Rady Rodziców istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania w terminie wynikającym  ze zgłoszonych  potrzeb

** termin do uzgodnienia