Prezydium Rady Rodziców

 Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku

rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca: Natalia Kozłowska 

Zastępca przewodniczącej: Agnieszka Pujsza- Pomorskia 

Sekretarz: Magdalena Śpica 

Członkowie:  

  1. Ewa Rapkiewicz 

  1. Anna Szandrach 

  1. Anna Borowiecka 

Komisja rewizyjna: 

  1. Tomasz Stawski 

  1. Karina Kwiatkowska 

  1. Maja Stankiewicz 

Lp. 

Imię i nazwisko przedstawiciela 

klasa 

1. 

Anna Szandrach 

1A 

2. 

Monika Dolecka-Polańska 

1B 

3. 

Paulina Wiśniewska 

1C 

4. 

Jolanta Kaczyńska 

2A 

5. 

Izabela Januszkiewicz 

2B 

6. 

Angelika Lesiak 

2C 

7. 

Magdalena Śpica 

2D 

8. 

Maja Stankiewicz 

3A 

9. 

Monika Główczewska 

3B 

10. 

Agnieszka Pujsza - Pomorska 

3C 

11. 

Joanna Tarasiuk 

3D 

12. 

Ewa Rapkiewicz 

4A 

13. 

Jolanta Grzyb 

4B 

14. 

Anna Szandrach 

4C 

15. 

Tomasz Stawski 

5A 

16. 

Lidia Książek 

5B 

17. 

Natalia Kozłowska 

5C 

18. 

Izabela Wos 

6A 

19. 

Karina Kwiatkowska 

6B 

20. 

Agnieszka Zimnowoda 

6C 

21. 

Iwona Szeliga-Zając 

7A 

22. 

Anna Borowiecka 

7B