Harmonogram wpłat

Harmonogram wpłat za dożywianie w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku

Miesiąc

Termin, w którym należy dokonać wpłaty

Wrzesień 2022

01-10.09.2022

Październik 2022

01-10.10.2022

Listopad 2022

01-10.11.2022

Grudzień 2022

01-10.12.2022

Styczeń 2023

01-10.01.2023

Luty 2023

01-10.02.2023

Marzec 2023

01-10.03.2023

Kwiecień 2023

01-10.04.2023

Maj 2023

01-10.05.2023

Czerwiec 2023

01-09.06,2023

 

Bank pekao SA Oddział Lębork

Nr konta 36 1240 3800 1111 0010 8737 8567

Dokonując wpłat za obiady, proszę zwrócić uwagę na wpisywanie w tytule wpłaty: dożywianie za m-c…….za syna/córkę (imię, nazwisko)……,klasa…….