Nauka z pasją

W naszej szkole realizowany jest projekt „Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów” współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL, Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2).

Ma on na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III gimnazjów z terenu Gminy Miasta Lębork poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz doradztwa zawodowego w ramach realizacji programów rozwojowych szkół poprzez:

1. wyposażenie szkół w sprzęt multimedialny

2. prowadzenie dodatkowych, innowacyjnych zajęć edukacyjnych Akademii Nauki, skierowanych do uczniów zdolnych oraz uczniów z problemami edukacyjnymi wraz z dostępem do specjalnie przygotowanej platformy e-learningowej. Jest to program szybkiego czytania i rozwoju intelektu dla młodzieży gimnazjalnej. Poprzez trening szybkiego czytania, efektywnego pisania, technik pamięciowych, twórczego myślenia i koncentracji uczestnicy kursu nabywają umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji i budują własną strategię uczenia się. Na każdych zajęciach uczniowie  samodzielnie wykonują proste interaktywne eksperymenty.

3. utworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery prowadzonych przez doradców zawodowych

4. prowadzenie warsztatów edukacyjno – zawodowych dla uczniów

5. organizację zimowiska edukacyjnego

6. organizację Pikników edukacyjnych

Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie lęborskich Gimnazjów klas I – III.

Projekt jest realizowany do 30.06.2014r.