Rok szkolny 2015/2016

 Otwarta firma- 2015

W dniach 16–22 listopada 2015 roku po raz ósmy został zorganizowany w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej.

Dotychczas we wszystkich edycjach programu uczestniczyło 463 858 uczniów. Tylko w ostatniej edycji wzięło udział 63 041 uczniów, 440 szkół i 1701 firm i instytucji.

Program składa się z czterech modułów, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji:

 

Nasza młodzież przystąpiła do modułu przeznaczonego dla gimnazjum: Pracownik-przedsiębiorca-przedsiębiorstwo.


Kalendarium wycieczek w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015:

Otwarta firma – Pracownik–przedsiębiorca–przedsiębiorstwo.

 • 16 listopada 2015r. (poniedziałek) na godz. 9.00 – kl. IIIC pod opieką p. I. Rejmaka / Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Pionierów 2
 • 17 listopada 2015r.(wtorek)  na godz.11.30 – kl. IIS pod opieką p. M. Kurzydło / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul.  Stryjewskiego 37
 • 17 listopada 2015r.(wtorek) na godz. 12.00 – kl. IIIS pod opieką p. Odrowąż- Piramowicz / Powiatowy Urząd Pracy ul. Gdańska 35
 • 19 listopada 2015r.(czwartek) na godz. 8.15 – kl. IIIS pod opieką p. Odrowąż- Piramowicz / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul.  Stryjewskiego 37
 • 19 listopada 2015r.(czwartek) na godz. 8.15 – kl. IIIA + 3 uczniów z kl. IIIB pod opieką p. I.Arendt / SPS ZOZ ul. Węgrzynowicza 13
 • 19 listopada 2015r.(czwartek) na godz. 8.15 – kl. IIIB pod opieką p. W.Rutkiewicz / Urząd Miasta ul. Armii Krajowej 14
 • 19 listopada 2015r.(czwartek) na godz.11.15 – kl. IIC pod opieką p. A.Zdończyk- Knura / Firma MEYN ul. Sportowa 24
 • 19 listopada 2015r.(czwartek) godz. 12.35 -  Spotkanie w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów kl. III z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych: ZSM-I (mechanik) , ZSP (budowlanka)- Lębork

Miejsce: sala gimnastyczna gimnazjum nr 1 w Lęborku

Cel udziału w Projekcie „ Otwarta firma” :
Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Cele szczegółowe:

 • zweryfikowanie wyobrażeń uczniów na temat zawodów wykonywanych w pobliżu miejsca zamieszkania,
 • poznanie specyfiki rynku pracy w najbliższej okolicy,
 • planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • ukazanie roli i zadań pracowników w funkcjonowaniu firmy bądź instytucji,
 • odkrywanie zależności między lokalizacją poznanej firmy bądź instytucji a perspektywami rozwoju społeczności lokalnej,
 • inspirowanie do podejmowania działań przedsiębiorczych.

Po zakończonych zajęciach uczeń:

 • charakteryzuje specyfikę poznanych zawodów,
 • potrafi określić znaczenie firmy bądź instytucji dla rozwoju lokalnego,
 • poznaje etapy planowania kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • wymienia cechy dobrego pracownika i weryfikuje je ze swoimi predyspozycjami,
 • uzasadnia potrzebę podejmowania działań przedsiębiorczych,
 • potrafi ocenić swoje umiejętności i wskazuje umiejętności najbardziej pożądane przez pracodawców,
 • uzasadnia potrzebę zastanowienia się nad własną przyszłością zawodową i jej właściwego zaplanowania.


Przebieg wycieczek:

 • Czynności organizacyjne, określenie celów zajęć i podanie tematu zajęć:
  • przedstawienie w zarysie charakteru wizyty,
  • krótka prezentacja firmy bądź instytucji,
  • przedstawienie wolontariusza, jako osoby prowadzącej część pokazową zajęć.
 • Omówienie specyfiki przedsiębiorstwa przez wolontariusza reprezentującego firmę bądź instytucję:
 • nazwa,
 • branża,
 • produkt,
 • wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pracowników.
 • Prezentacja poszczególnych działów lub stanowisk pracy.
 • niezbędna droga edukacyjna,
 • predyspozycje osobowe,
 • trudności i zalety wykonywanej pracy,
 • odbiór społeczny obserwowanych zawodów,
 • inne.
 • Czas na zadawanie przez uczniów pytań dotyczących charakteru zawodów wykonywanych w firmie bądź instytucji:
 • Rozmowa na temat znaczenia poszczególnych zawodów i kariery zawodowej.
 • czego się nauczyli podczas wycieczki,
 • co się im podobało,
 • czy zweryfikowali swoje wyobrażenia dotyczące poznanych zawodów,
 • czy wizyta pomogła im w projektowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Wręczenie podziękowania przedstawicielowi firmy bądź instytucji za umożliwienie przeprowadzenia zajęć na jej terenie
 • Samoocena pracy uczniów:
 • czego się nauczyli podczas wycieczki,
 • co się im podobało,
 • czy zweryfikowali swoje wyobrażenia dotyczące poznanych zawodów,

czy wizyta pomogła im w projektowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej


Relacja Ewy  z wycieczki klasy IIIC do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów

 i Kanalizacji w Lęborku

 

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i realizacji projektu „Otwarta firma” najstarszy rocznik naszego gimnazjum wybrał się do kilku lęborskich firm, przedsiębiorstw.

Uczniowie mojej klasy udali się do MPWiK, które mieści się przy ul. Pionierów.

Przywitał nas i opowiedział o firmie dyrektor- Piotr Boniaszczuk. Dowiedzieliśmy się, że podstawowym celem działalności firmy jest utrzymanie poziomu czystości wód i kanalizacji w naszym mieście i okolicach. Zatrudnionych jest tam ok. 80 pracowników. Pracownicy fizyczni działają w systemie zmianowym(12 h), natomiast pracownicy kadry mają najczęściej ośmiogodzinny dzień pracy. Ważna informacją dla nas było to, że o elementach sieci wodociągów, które składają się m.in. studni artezyjskiej, pompowni nad rzeką Łebą, zbiornika retencyjnego i sieci wodociągów i kanalizacji.

Mocną stroną tego spotkania niewątpliwie były informacje dotyczące wykształcenia niezbędnego pracownikom przedsiębiorstwa. Wiemy, jaką szkołę należy ukończyć, aby starać się o zatrudnienie w spółce.

Dziękujemy Panu dyrektorowi, że sam osobiście spotkał się z nami i oprowadził po przedsiębiorstwie.

Galeria zdjęć:

 


Tym razem uczniowie III S z wizytą w Straży Pożarnej.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości udaliśmy się 19 listopada 2015r. do Straży Pożarnej w Lęborku. Wszyscy zebraliśmy się pod budynkiem straży o godz. 8.10, a gdy wychowawczyni sprawdziła obecność, przyszedł po nas strażak  i zaprosił do środka. Po wejściu do garażu olśniły nas przede wszystkim czerwone wozy strażackie. Zapoznano nas z ich przeznaczeniem i wyposażeniem, zastosowaniem podczas akcji gaśniczej. Następnie przyszedł po nas komendant straży, który zabrał nas do sali, w której opowiedział nam o pracy strażaków,  o akcjach ratowniczych, w których uczestniczą. Wspomniał, jak bardzo są one niebezpieczne. Ponad to obejrzeliśmy trzy bardzo pouczające  filmiki: o tlenku węgla- cichym zabójcy, o tym jak szybko rozprzestrzenia się ogień w pokoju i o tym, że nie należy gasić zapalonego oleju w garnku wodą, gdyż dojdzie do wybuchu.

Komendant straży powiedział nam, co zrobić aby zostać strażakiem. Należy pamiętać, że ważna jest dobra kondycja fizyczna, nie należy korzystać z używek oraz nie być karanym.

Strażakom podziękowaliśmy, wręczyliśmy dyplom uczestnictwa w programie „ otwarta firma”.

Po zakończeniu spotkania udaliśmy się do szkoły. Zdaniem Ady i Weroniki spotkanie ze strażakami było interesujące, a informacje, które otrzymały mogą przydać im się w życiu.

Galeria zdjęć

   

   

 


Klasa IIIS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku.

Dnia 17 listopada 2-015r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wybraliśmy się z wychowawcą klasy do PUP w Lęborku. Podczas wizyty spotkaliśmy się z trzema paniami-  doradcami zawodowymi urzędu, które zapoznały  nas z funkcjonowaniem urzędu pracy, jego rolą i zadaniami. Przybliżono nam najpopularniejsze zawody, etapy zdobycia  ich oraz z obecną sytuacją na rynku pracy.

 Szczególnie interesująca wydała nam się rola doradcy zajmującego się doradztwem klienta, pomoc przy wyborze właściwej dla nas szkoły, profilu klasy i zawody, bowiem ważne jest żeby poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony, dowiedzieć się, czy nie ma przeciwwskazań  wykonywania danego zawodu.

To było bardzo pouczające i pomocne spotkanie.  Uczniowie są ogromnie wdzięczni za czas, który pracownicy urzędu pracy im poświęcili, a cenne rady wykorzystają zapewne  niebawem dokonując wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a następnie dalszego etapu kształcenia, bądź pracy. Spotkanie jednym słowem było udane- mówi Bartek.

Galeria zdjęć:

  

 


Relacja z wycieczki kl. III a i  III b do SPSZOZ w Lęborku

W  ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  cała nasza klasa III a i  troje uczniów z kl. III b udało się do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Wycieczka rozpoczęła się od serdecznego przywitania nas w Sali Konferencyjnej przez panią Dyrektor SPSZOZ dr Lidię Kodłubańską. Dowiedzieliśmy się od pani Alicji Gajewskiej, Naczelnej Pielęgniarki, jak wygląda praca pielęgniarek, położnych i innych  pracowników służby zdrowia.

Następnie wzięliśmy udział w wykładzie dotyczącym udzielania pierwszej pomocy, który poprowadziły: pani dr Katarzynę Paupa - Dargacz i pani Agnieszka Janiczak. Zostaliśmy zaproszeni także do stołówki, gdzie w czasie przerwy na drugie śniadanie pani dietetyk mgr Honorata Ampulska zapoznała nas ze specyfiką diet stosowanych u pacjentów szpitala. Następnie podzieleni zostaliśmy na kilka grup i pod opieką pielęgniarek oddziałowych udaliśmy się  zwiedzać poszczególne oddziały szpitalne. Zobaczyliśmy między innymi: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddział Chirurgiczny Ogólny, a także Oddział Pediatryczny.

Na koniec zostaliśmy ciepło pożegnani. Bardzo nam się ta wycieczka podobała, gdyż zachęciła nas do przemyśleń o pracy w szpitalu w najbliższej przyszłości.

Serdecznie dziękujemy pracownikom SPSZOZ w Lęborku za możliwość zobaczenia ich pracy  „ od kuchni”.

Cytujemy wypowiedzi uczniów naszej klasy na temat wycieczki:

Michalina: „Podobała mi się, ponieważ spotkałam tam bardzo miłe osoby.”

Sandra Z.: „ Na wycieczce w szpitalu poznałam oddział kardiologii, było ciekawie.”

Maja: „ Podczas spotkania w szpitalu nauczyłam się resuscytacji, która przyda mi się, gdy będę miała komuś pomóc.”

Sandra W.: „Bardzo mi się podobała wycieczka do szpitala, ponieważ mogłam zobaczyć, jak wygląda praca na oddziale pediatrycznym.”

Nikola: „ Przybliżono nam pracę pielęgniarek.”

Marek:” Bardzo podobałaś mi się wycieczka do szpitala, ponieważ mogłem dowiedzieć się, jak wygląda praca w szpitalu na oddziale  SOR.”

 

 

Galeria zdjęć:

   

   

  


Sprawozdanie z wycieczki klasy IIIB do Urzędu Miasta w Lęborku

 

W czwartek, tj.19 listopada 2015r. mieliśmy okazję poznać pracę urzędników w Urzędzie Miasta w Lęborku. Spotkanie to odbyło się w ramach Światowego Tygodnia pod hasłem „ Otwarta firma’. Spotkaliśmy się o godzinie 7.45 w wyznaczonym miejscu. Po sprawdzeniu obecności uczniów, wraz z panią polonistką ruszyliśmy do Ratusza. Zostaliśmy mile powitani przez pana Mariana Kurzydło- Sekretarza Urzędu Miasta, który zaprowadził nas do Sali Rajców. Około godz. 8.45 rozpoczęła się „ lekcja” w Ratuszu prowadzona przez pana Kurzydło. Zapoznał nas z pracą urzędnika, poznaliśmy zadania własne gminy i specyfikę pracy w Urzędzie Miasta. Dowiedzieliśmy się także, jakie wykształcenie, umiejętności należy mieć, starając się o pracę w urzędzie i w jaki sposób przyjmuje się nowych pracowników i stażystów. Zadawaliśmy również pytania dotyczące wymaganego ubioru pracownika czy kwestii płacy. Otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Ostatnim elementem naszej wizyty było zwiedzanie skarbca. Obejrzeliśmy tam bogatą kolekcję starych banknotów i monet. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i podziękowaliśmy sekretarzowi za poświęcony nam czas.

Wiktoria w swojej pracy napisała: Podczas spotkania „…padło wiele ciekawych pytań, lecz jedno szczególnie utkwiło mi w pamięci: Czy praca Sekretarza Miasta Pana nie nudzi?

Pan Kurzydło odpowiedział, że ta praca nie może być nudna, ponieważ cały czas przebywa w nowych miejscach, poznaje wielu wspaniałych ludzi i nie ma dnia, w którym siedziałby tylko przy biurku, wypełniając stos dokumentów”.

W swojej pracy pisemnej wspomniała również o spotkaniu z panem Januszem, który przedstawił uczniom historię lęborskiego Ratusza. W zakończeniu podsumowała: „Wycieczka bardzo mi się podobała. Dzięki niej dowiedzieliśmy się więcej o pracy w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Uważam, że powinno być zdecydowanie więcej wypraw z cyklu orientacji zawodowej, gdyż możemy się z nich wiele nauczyć.”

Marysia w swoim sprawozdaniu w zakończeniu napisała; „ Wizytę w Ratuszu zaliczam do udanych. Około godziny 10.30 musieliśmy,choć niechętnie wrócić do szkoły na lekcje.”

   

   

   

  


Pomorski Dzień Przedsiębiorczości – IDG

 W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przypadło nam w udziale uczestnictwo w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości- IDB zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Nam, czyli uczniom klasy IIB.  Przedsięwzięcie odbyło się 19 listopada 215r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku , a jego celem była promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie rozwoju jednoosobowych firm, a następnie przekształcanie ich w mikroprzedsiębiorstwa.

Podczas spotkania z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w proces uruchomiania działalności gospodarczej, jednostek finansujących i instytucji wspierających przedsiębiorczość, uzyskaliśmy  odpowiedź na cztery zasadnicze pytania:

1.      Jak z dobrego pomysłu uczynić dobry plan?

2.      Co zrobić, aby zarejestrować działalność gospodarczą?

3.      Kto może pomóc przy pojawiających się przeszkodach?

4.      Gdzie uzyskać wsparcie doradcze i finansowe?

 Udział w takim spotkaniu był dla nas ogromnym przeżyciem. Osoby uczestniczące,  zaangażowane w organizację i przebieg były dla nas niezwykle uprzejme i życzliwe, traktowali nas z dużą powagą. Każdy uczestnik mógł skorzystać z porad, które udzielali przedstawiciele różnych firm i instytucji, m.in. ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta, Zakładowa Spółdzielnia Socjalna, Punkt Informacyjny Programów Unijnych oraz doradcy zawodowi. Istotą spotkania były również wypowiedzi ludzi, którzy podzielili się swoim doświadczeniem związanym z założeniem własnego biznesu, czasem rodzinnego oraz pomysłami na rozwój firmy.

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości stał się w naszych oczach bardzo ważnym wydarzeniem dla mieszkańców naszego powiatu i regionu.

Dyrekcja,  nauczyciele i uczniowie dziękują PUP w Lęborku za zaproszenie.

 

Galeria zdjęć:

  

  


W ramach  ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI uczniowie klasy IIc odwiedzili firmę Meyn Polska sp. z o.o.

 

Jest  ona samodzielnym zakładem produkcyjnym wchodzącym w skład grupy MEYN mającej swoje zakłady m.in. : w Holandii, USA oraz Polsce, w naszym rodzimym Lęborku. 

 Firma produkuje maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego. 

Dodatkowo na rynku polskim wykonuje elementy i urządzenia na zlecenia  klientów indywidualnych  w bardzo szerokim zakresie.

Dzięki uprzejmości pracowników firmy - p. Moniki i p. Roberta, uczniowie mogli zobaczyć  halę produkcyjną, przyglądnąć się produkcji  elementów od momentu projektowania  aż po budowę kompletnych instalacji , zadać nurtujące pytania dotyczące procesów produkcyjnych , budowy maszyn oraz poszerzyć swoja wiedzę na temat organizacji firmy.

Dowiedzieli się także , że firma zatrudnia pracowników fizycznych , którzy piastują stanowiska spawaczy, monterów, wózkowych oraz pracowników biurowych. Bardzo ważnym  i odpowiedzialnym stanowiskiem w firmie Meyn  jest funkcja konstruktora, który  odpowiada za  kształt i proces produkcyjny.

W firmie , praktyki i staże odbywają uczniowie lęborskiego  ZSM a wśród pracowników zakładu , miło było spotkać absolwentów naszej szkoły , którzy bardzo pochlebnie wypowiadali się o pracy w firmie Meyn.

Uczniowie , dowiedzieli się także , że językiem obowiązującym w firmie obok ojczystego jest język angielski, który ułatwia kontakty z kontrahentami z zagranicy i pomaga podczas odczytywania fachowej dokumentacji. 

Wizyta w firmie , dostarczyła uczniom wielu wrażeń . Świadczą o tym  wypowiedzi :

„Podobało mi się, wycieczka była interesująca.”

„ Jestem szczęśliwy, z wycieczki dowiedziałem się czegoś nowego.”

Podobało mi się, pan kierownik ciekawie opowiadał.”

„Bardzo ciekawa i interesująca firma z nowoczesnymi maszynami.”

„Osobiście bardzo podobało mi się, ponieważ w dalszym życiu chciałabym pokierować swoją karierę w kierunku inżynierii. Taka wycieczka może mi się przydać w życiu.”

„ Doceniam, że mogliśmy zobaczyć, jak firma funkcjonuje, jakie prace wykonują pracownicy, czym firma zajmują się na co dzień.”

    


    W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniu 19 listopada odbyło się naszej szkole spotkanie z przedstawicielami szkół średnich.

     Już niebawem trzecioklasiści będą musieli podjąć ważną decyzję dotyczącą dalszej edukacji. – w związku z tym postanowiliśmy im nieco ułatwić to trudne zadanie.

     Wicedyrektor Zespołu Szkól Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – p. Mirosław Naczke zaprezentował uczniom ofertę kształcenia na najbliższy rok szkolny. Gimnazjaliści obejrzeli również prezentację zachęcającą do wyboru tej szkoły. Warto dodać, że uczniowie tej placówki mogą m.in. odbywać praktyki lub staże w firmie  Meyn Polska sp. z o.o., która jest samodzielnym zakładem produkcyjnym, mającym swoje zakłady w Holandii  czy USA.

 

    Tego samego dnia gimnazjaliści spotkali się z p. Aleksandrą Motas oraz p. Ryszardem Sałasińskim – reprezentującymi Powiatowe Centrum Edukacyjne. Uczestnikom spotkania zaprezentowano zawody, w których mogą podjąć kształcenie już od września 2016 roku. W spotkaniu uczestniczyli również nasi ubiegłoroczni absolwenci, którzy obecnie są uczniami PCE i kształcą się na kierunku technik logistyk o profilu wojskowym.