Szkoła demokracji

WYBORY DO SAMORZĄDU

Data ostatnich wyborów: 

27.09.2017r.

Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Do 18.09.2017r. kandydaci mieli przygotować plakaty wyborcze. Zgłosiło się 5 osób. Z programem wyborczym można było się zapoznać do 25.09.2017r. Następnego dnia trwała cisza wyborcza. Zorganizowano sztab wyborczy, który reprezentowały dwie uczennice. Przygotowały one lokal wyborczy. Przez dwie godziny klasy wraz z wychowawcami przychodziły głosować. Po złożeniu podpisu na karcie obecności, pobrali arkusze z listą kandydatów. Uczniowie anonimowo wybierali swojego kandydata. Po zakończeniu głosowania sztab wyborczy rozpoczął liczenie głosów. Wyniki udostępniono następnego dnia. Przewodniczącym został Jakub Ptasiński - uczeń klasy IIID, a zastępcą Daria Marcisz z klasy IIIA.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 
Spoza zespołu projektowego zaangażowano w realizację wyborów zaangażowały się uczennice z klas drugich oraz nauczycielka, która pomagała im w tym.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Zadanie wykonaliśmy bez większych problemów. Uczniowie jak i nauczyciele byli dobrze do tego przygotowani.

Które wyzwanie z obszaru "Wybory" wybraliście do realizacji?: 

4. Organizujemy uczniowską komisję wyborczą, która odpowiada za samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

 

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Uważamy, że zadanie to jest dobrym początkiem lepszego rozwoju szkoły.


KOMUNIKACJA W SZKOLE

 

Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania : 

Zaczęliśmy od utworzenia gazetki szkolnej. Pierwszym ogłoszeniem umieszczonym na niej była informacja o wyniku wyborów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Z każdą kolejną akcją pojawiają się tam nowe wiadomości, które mają być wskazówką dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Jednocześnie, wyznaczeni uczniowie, ogłaszają te informacje w klasach. O aktualnych działaniach SU, w które mają zaangażować się zespoły klasowe, mówimy również przez radiowęzeł.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Uczniowie z poszczególnych zespołów klasowych, którzy byli wybierani ze względu np. na dobrą dykcję (ogłaszanie przez radiowęzeł) oraz wychowawcy klas.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Myślimy, że najtrudniejszym zadaniem było wybranie odpowiedniej godziny, która pasowałaby wszystkim, a jednocześnie nie przeszkadzała w organizacji zajęć.

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Uważamy, że sukcesem jest sprawne działanie radiowęzła szkolnego. Informacje przekazywane w taki sposób szybko docierają do całej społeczności szkolnej. Dzięki temu mamy również większą swobodę działania.

Które wyzwanie z obszaru "Komunikacja i media" wybraliście do realizacji?: 

1. Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.


DZIAŁANIA UCZNIÓW

Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

Przez miesiąc Samorząd Uczniowski zbierał karmę, koce i artykuły dla zwierząt. W akcje zostały zaangażowane wszystkie zespoły klasowe. Po uzbieraniu sporej ilości rzeczy udaliśmy się do schroniska. Wybrali się tam uczniowie wraz z koordynatorem projektu.

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

W akcje była zaangażowana cała społeczność szkolna.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Nic nie sprawiło nam większych problemów.

Które wyzwanie z obszaru "Działania uczniów" wybraliście do realizacji?: 

3. Tworzymy sekcje/komisje tematyczne angażujące osoby zainteresowane danym tematem lub działaniem – włączamy do nich osoby spoza władz SU (min. 10 nowych osób dołącza do sekcji).

 

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Uczniowie chętnie zaangażowali się w zbiórkę.


OTWARTA SZKOŁA

Opiszcie jak przebiegła realizacja wyzwania.: 

Zebraliśmy się na odpowiednio przygotowanej sali gimnastycznej. Znajdowało się tam miejsce dla uczestników debaty - dwa ustawione naprzeciwko siebie stoły oraz jeden pomiędzy nimi dla marszałka. Mamy na myśli studenta Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Prawa. Przygotowaliśmy też strefę dla widowni. Hipotezą było pytanie: "Czy Polska jest tolerancyjna?". Obie strony przedstawiały argumenty za lub przeciw. Rozpoczęła strona broniąca tezy. Każda z grup miała określony czas na udowodnienie swojego zdania. Debata przebiegała sprawnie. Uczestnicy jak i publiczność zaangażowała się. Stwierdzono, że lepsze argumenty miała strona przeciwna. Po skończonej dyskusji marszałek zabrał głos. Pochwalił, przedstawił błędy oraz dał kilka wskazówek.

Linki związane z realizacją wyzwania: 

https://prawo.ug.edu.pl/

Napiszcie kto był zaangażowany w realizację wyzwania (spoza zespołu projektowego)?: 

Uczniowie klas drugich oraz student z Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Co było najtrudniejsze w realizacji wyzwania?: 

Wyzwaniem dla uczestników było poradzenie sobie ze stresem. Mówienie przed publicznością spowodowało tremę.

Które wyzwanie z obszaru "Otwarta szkoła" wybraliście do realizacji?: 

1. Organizujemy zajęcia/warsztaty o prawach ucznia/człowieka dla uczniów naszej szkoły.

 

Co Wam się udało/uważacie za sukces związany z realizacją tego wyzwania?: 

Uczniowie dzięki temu mogli wypowiedzieć się. Uczyli się wypowiadać, bronić swojego zdania na forum.


 

 

 

Szkoła demokracji grafika
Szkoła demokracji grafika
Szkoła demokracji grafika
Szkoła demokracji grafika