O programie

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku informuje, że szkoła przystąpiła na przełomie października- listopada 2022r. do programu, który jest  największą rządową inwestycją w nowoczesną edukację w historii – „Laboratoria Przyszłości”.

Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

 Zgodnie z powyższą inicjatywą, na dzień złożenia wniosku nasza szkoła liczyła 505 uczniów, stąd     otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 150 900,00 zł 

Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości - takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów 

Przedstawiamy listę  wyposażenia i pomocy, które znajdą się z dniem 1 września 2022r. w nowo otwartej dla naszych uczniów  pracowni Stream 

Lista wyposażenia i pomocy  

Więcej informacji o programie: www.gov.pl/web/laboratoria

Projekt Laboratoria Przyszłości grafika
Projekt Laboratoria Przyszłości grafika
Projekt Laboratoria Przyszłości grafika