Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Propozycje materiałów dydaktycznych do wykorzystania w pracy z uczniami lub indywidulanie przez uczniów.

Wybór zawodu lub dalszej ścieżki edukacyjnej jest ważną decyzją. Uczniowie nie powinni wybierać zawodu lub szkoły bez gruntownej analizy samego siebie. Do określenia swojej przyszłości zawodowej, czy edukacyjnej lub zmiany w życiu zawodowym można wykorzystać następujące pytania:

  • Kim jestem?
  • Co lubię?
  • Co potrzebuję?
  • Czego pragnę?

Sprawdź i wykorzystaj!

  • testy predyspozycji
  • filmy
  • gry

 

https://gimnazjum1lebork-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/agnieszkajankowska_sp1lebork_pl/ESUE7raBWFFFvkPGbqetRcMBuproQ9KA3aBXIizneUv2Tw?e=5zxjf3

https://mapakarier.org/   świetny portal o zawodach

https://www.edu.malbork.pl/index.php/cwiczenia

 

 

http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

http://scholaris.pl/resources/zasoby/query/%22doradztwo+zawodowe%22

http://www.sdsiz.com.pl/zasobnik

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/publikacje

http://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/

http://www.klockikariery.ore.hm.pl

 

 

Postaw na przyszłość


Doradztwo zawodowe w PPP- informacja na stronę internetową szkół.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Lęborku jest placówką udzielającą szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku od 0 do ukończenia edukacji. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i bezpłatne. Odbywa się zawsze na wniosek rodzica dziecka bądź pełnoletniego ucznia.

Do zadań Poradni należy między innymi udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, czyli szeroko rozumiane doradztwo edukacyjno –zawodowe.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe prowadzone przez Poradnię realizowane jest w formie porad indywidualnych, bądź w formie grupowych zajęć warsztatowych lub informacyjnych, w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020).

 

Grupowe zajęcia warsztatowe lub informacyjne przeprowadzone przez doradcę zawodowego PP-P w Lęborku dla uczniów gimnazjum, VII i VIII klas SP, szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej możesz zorganizować dla uczniów swojej szkoły, jeżeli jesteś: pedagogiem/ psychologiem/doradcą zawodowym/nauczycielem wychowawcą/nauczycielem koordynującym realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno –zawodowego /dyrektorem szkoły.

Z założenia zajęcia te odbywają się na terenie szkoły w godzinach pracy szkoły. Szczegółową tematykę, zakres zajęć i ich formę oraz czas trwania zajęć każdorazowo należy uzgadniać z prowadzącym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku, ul Okrzei 15A w Lęborku.

 Kontakt-, tel. 59 8621 834,  www.ppp-lebork

Doradztwo zawodowe grafika