Harmonogram wydarzeń edukacyjnych

HARMONOGRAM SZKOLNYCH WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

LP.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

1.

Lekcja historii z Wybickim – piknik urodzinowy

 

29 września 2022r.

(czwartek)

2.

Dzień ciekawości świata

blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

21 marca 2023r.

(wtorek)

3.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

blok przedmiotów artystycznych, nielekcyjnych i wychowania fizycznego;

 

blok edukacji wczesnoszkolnej

01.06.2023r.

(czwartek)

4.

Wycieczki przedmiotowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki przedmiotowe,

turystyczno-krajoznawcze

kl.4, 5 i 6 - wycieczka do muzeum w Będominie

 

kl. 8 – wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

wrzesień 2022r.

 

wrzesień 2022r.

 

 

 

 

05.06-07.06.2023r.

 

 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Lp.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

01.09.2022r.

godz. 9.00 – kl. 4, 5, 6 i 8

godz.10.30- kl. 1, 2 i 3

 

2.

Ślubowanie uczniów klas I

blok edukacji wczesnoszkolnej

13.10.2022r. (czwartek)

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

 

13.10.2022r.

(czwartek)

4.

Podsumowanie osiągnięć za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

08.02.2023r.

(środa)

5.

Pożegnanie uczniów klas 8

wychowawcy klas ósmych

 

23.06.2023r.

godz. 9.00

6.

Zakończenie roku szkolnego

 

klasy 1, 2 i 3

 

 

klasy 4, 5 i 6

blok przedmiotów humanistycznych

 

23.06.2023r.

 

godz. 11.00

 

 

godz. 12.00

 

 

HARMONOGRAM APELI OKOLICZNOŚCIOWYCH

Lp.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

1.

Święto Niepodległości

 

 

blok edukacji wczesnoszkolnej

10.11.2022r. (czwartek)

 

2.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Narodowej, Dzień Patrona Szkoły

 

blok edukacji wczesnoszkolnej

27.04.2023r. (czwartek)