Harmonogram wydarzeń edukacyjnych

HARMONOGRAM SZKOLNYCH WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

 

LP.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

1.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

blok przedmiotów humanistycznych

21.02.2024r.

2.

Dzień ciekawości świata

blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

marzec 2024r.

3.

Dzień Ziemi

blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

22.04.2024r.

4.

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

Mam talent

blok przedmiotów artystycznych, nielekcyjny i  wychowania fizycznego,

29.05.2024r.

(środa)

5.

Wycieczki przedmiotowe

 

 

 

 

 

Wycieczki przedmiotowe,

turystyczno-krajoznawcze

kl.4, 5, 6 i 7 - wycieczka do muzeum w Będominie

 

 

wrzesień 2023r.

 

 

 

 

 

27.05-29.05.2024r.

 

 

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Lp.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

04.09.2023r.

godz. 9.00 – kl. 4, 5, 6 i 7

 

godz.10.30- kl. 1, 2 i 3

 

2.

Ślubowanie uczniów klas I

 

13.10.2023r. (piątek)

3.

Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

13.10.2023r.

(piątek)

4.

Podsumowanie osiągnięć za I półrocze roku szkolnego 2023/2024

blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

24.01.2024r.

(środa)

5.

Zakończenie roku szkolnego

 

klasy 4, 5, 6, 7

 

 

klasy 1, 2, 3

 

21.06.2024r.

 

 

godz. 9.00

 

 

godz. 10.30

 
HARMONOGRAM APELI OKOLICZNOŚCIOWYCH
 

Lp.

Nazwa

Blok przedmiotowy

Termin

1.

Święto Niepodległości

 

 

blok humanistyczny

10.11.2023r. (piątek)

 

2.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi Narodowej, Dzień Patrona Szkoły

 

blok języków obcych

26.04.2024r. (piątek)