Harmonogram wywiadówek

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI

(wywiadówki, dyżury nauczycielskie)

Lp.

Data

Godzina

Wywiadówki

 dotyczy

1.

13.09.2023r.

środa

 

16.30

Spotkanie z wychowawcą klasy

klasy 4, 5, 6 i 7

17.30

Spotkanie z wychowawcą klasy

klasy 1, 2, 3

2.

15.11.2023r.

środa

17.00-17.45

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

klasy 4, 5, 6 i 7

18.00-18.45

Spotkanie z wychowawcą klasy

klasy 1, 2, 3

3.

20.12.2023r.

środa

16.00-17.30

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas /zagrożenie uczniów oceną ndst./ nkl

 

klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

4.

24.01.2024r.

środa

16.30-17.30

Spotkanie z wychowawcą

Podsumowanie osiągnięć uczniów                      i szkoły za I półrocze roku szkolnego 2023/2024

klasy 4, 5, 6 i 7

17.30-18.30

klasy 1, 2, 3

5.

17.04.2024r.

środa

16.30-17.30

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

 

klasy 4, 5, 6 i 7

17.30-18.30

 

Spotkanie z wychowawcą klasy

klasy 1, 2 i 3

 

6.

22.05.2024r.

środa

16.00-17.30

Dyżur nauczycieli i wychowawców klas /zagrożenie uczniów oceną ndst./nkl

 

klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

 

04.09.2023r. - 19.01.2024r. / I półrocze  

22.01.2024r. - 21.06.2024r. / II półrocze

* dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w harmonogramów