Lista uczniów

zakwalifikowanych do stopnia II - rejonowego

Wojewódzkiego Konkursu z  BIOLOGII dla uczniów klas IV-VIII szkół

podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024

przeprowadzonego w dniu 8 listopada 2023 r.

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko ucznia

Nazwa i adres szkoły

% uzyskanych punktów

1.      

Michalina Gliszczyńska

Szkoła Podstawowa im.Leopolda Staffa we Włynkówku , ul.Błękitna 17.

86%

2.      

Izabela Gąsiorowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul.Orląt Lwowskich 1a.

82%

3.      

Anastaziia Diak

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, ul.Orląt Lwowskich 1a.

80%

4.      

Patrycja Romaszko

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku, ul.Al. Wolności 31.

80%