Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich

Utworzono: 28-04-2022

   Dnia 28 kwietnia w siedzibie lęborskiego muzeum odbył się etap gminny konkursu wiedzowego o zamkach gotyckich. Nasz udział poprzedziły eliminacje szkolne przeprowadzone przez nauczycieli historii. W wyniku eliminacji wyłoniono 3- osobowy zespół w składzie: Bartosz Surowiecki (KL. VIII), Amelia Bartko (KL. IV), Anna Dybowska (KL.IV). Warto wspomnieć, że dziewczynki reprezentowały szkołę w konkursie historycznym po raz pierwszy i zaprezentowały się bardzo dobrze.

  Po rozwiązaniu testu wiedzowego w ścisłym finale znalazł się Bartek, który w dogrywce okazał się bezkonkurencyjny, zdobywając I miejsce w konkursie. Teraz przed uczniem przygotowania do kolejnego etapu, który odbędzie się 6 czerwca w Ostródzie.

Wszyscy uczestnicy z rąk Przewodniczego Rady Miejskiej p. Jarosława Litwina oraz dyrektor lęborskiego muzeum Marioli Pruskiej otrzymali nagrody i dyplomy.

   Decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty konkurs wiedzy o zamkach gotyckich został wpisany w 2022 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

 

 

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich grafika
Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich grafika
Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich grafika
Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich grafika
Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich grafika
Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich grafika