Nabór do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku w roku szkolnym 2022/2023

Utworzono: 31-05-2022

Składanie wniosków do klasy pierwszej.

Przypominamy, że rekrutacja do klasy I roku szkolnego 2022/2023 do Szkoły Podstawowej

 nr 1 w Lęborku rozpoczyna się od 4 kwietnia 2022r. do 31 maja 2022r.

Wnioski prosimy przysyłać elektronicznie na adres a-mail: sekretariat@sp1lebork.pl

 lub  przekazać osobiście w zaklejonej kopercie w dyżurce szkolnej.