Wizyta klas 4c i 5c w lęborskim szpitalu

Utworzono: 17-11-2022

   W ramach  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości nasza szkoła  zaprosiła Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej do programu Otwarta Firma. Udział w nim daje szkole możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania dalszej edukacji, natomiast SPS ZOZ ma okazję zaprezentować swoją działalność oraz zachęcić uczniów do wybrania dla siebie ścieżki edukacyjnej związanej z ochroną zdrowia.

Uczniowie z klasy 4 C oraz 5 C wzięli udział w spotkaniu z ratownikami medycznymi pracującym w lęborskim szpitalu. Ratownicy w ciekawy i obrazowy sposób omówili, na czym polega praca w Zespole Ratownictwa Medycznego, co należy do ich zadań, jakie są blaski i cienie ich zawodu. Uczniowie mieli okazję zapoznać się też z działaniem wybranej aparatury medycznej. Podczas spotkania zaprezentowano działanie urządzenia do kompresji klatki piersiowej, pozwalającego na zmniejszenie obciążenia osób udzielających pomocy podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zaprezentowano też działanie kardiomonitora, defibrylatora i pulsoksymetru. Kilku ochotników mogło zbadać swoje tętno i nasycenie krwi tlenem. Największą atrakcją był chyba jednak dla uczniów w pełni wyposażony ambulans medyczny, który mogli dokładnie obejrzeć z zewnątrz i w środku. 

  Dziękujemy Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lęborku za to, że jego pracownicy przyjęli naszych uczniów oraz w bardzo ciekawy sposób zaprezentowali pracę ratowników medycznych.

 

Wizyta klas 4c i 5c w lęborskim szpitalu grafika
Wizyta klas 4c i 5c w lęborskim szpitalu grafika
Wizyta klas 4c i 5c w lęborskim szpitalu grafika