Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030

Utworzono: 26-09-2022

     Dnia 23 września br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z Sędzią Sądu Rejonowego w Lęborku - panem Zdzisławem Namiotko. Nasza wizyta w sądzie maiła przybliżyć uczniom realizację celów zrównoważonego rozwoju  Agendy ONZ 2030, cel: 16 'Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu'.

     Siedziba  sądu znajduje się w murach byłego Zamku Krzyżackiego. Założycielami grodu i budowniczymi zamku byli Krzyżacy, którzy w ten sposób umacniali swoje panowanie nad zdobytym nieco wcześniej Pomorzem Gdańskim. W połowie XV wieku zamek przeszedł na własność książąt pomorskich. W tym czasie został również przebudowany, przez co zyskał wiele cech charakterystycznych dla architektury doby renesansu.

      W późniejszych wiekach zamek przechodził z rąk do rąk, a w czasie rozbiorów trafił w granice Prus. W wieku XIX i na początku XX (20-lecie międzywojenne) rozebrane zostały mury obronne, sale zamkowe zaadaptowano na potrzeby sądu. Na jego dziedzińcu umieszczono repliki średniowiecznych narzędzi do wymierzania kar – dyby i pręgierz.

      Bardzo dziękujemy panu Zdzisławowi Namiotko za cenne  informacje o pracy w sądzie jak również za ciekawostki o Zamku Krzyżackim. Dziękujemy również Pani Prezes Katarzynie Wesołowskiej za umożliwienie zwiedzania siedziby Sądu Rejonowego w Lęborku.

                                                                                                                                                                                        Katarzyna Wróblewska-Kurzydło

 

 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika
 Wizyta w Sądzie Rejonowym w Lęborku, realizacja celów Agendy   ONZ 2030 grafika