Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Utworzono: 01-07-2022

    Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku informuje, że zaświadczenia o indywidualnych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom lub rodzicom/opiekunom prawnym /na podstawie dowodu osobistego/ dnia 8 lipca 2022r. /piątek/ na holu przy sekretariacie szkoły według następującego harmonogramu:

  • godz. 10.00 – klasa 8 C
  • godz. 11.00 – klasa 8 B
  • godz. 12.00 – klasa 8 A

W tym dniu obowiązuje wejście główne od frontu szkoły.