UWAGA!!!!!!!

OBIADY WYDAWANE BĘDĄ OD 08.09.2022r. DO 20.06.2023r.

 

Odpłatność za obiady

za miesiąc marzec 2023r.

23 dni  x  4,00 = 92,00 zł

UWAGA!!!!!

Zgłoszenia na obiady lub wypisy z obiadów przyjmowane są w stołówce szkolnej do godziny 1200 w dniu poprzedzającym nieobecność!

Opłatę za obiady należy dokonywać przelewem na konto nr 36 1240 3800 1111 0010 8737 8567 Wpłata powinna wpłynąć na konto szkoły do dnia 10-go każdego miesiąca.

WAŻNE !! Tytuł wpłaty na druku przelewu  „Obiady za m-c……………, imię, nazwisko i klasa syna/córki”.

UWAGA!!!!!!!!!

Zaległości w płatnościach za dany miesiąc może skutkować wstrzymaniem wydawania obiadów od następnego miesiąca oraz skreśleniem z listy stołujących się.