eTwinning

Program eTwinning - europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy( i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami- współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkól, którzy łącznie pracują przy ponad50 tysiącach różnorodnych projektów  rocznie

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju.

eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

 

Więcej informacji o eTwinning: http://www.etwinning.pl/

Szkolenia internetowe, krajowe i międzynarodowe: http://www.etwinning.pl/szkolenia/

 

Projekty eTwinning w naszej szkole:

1.”Opening Doors to Europe”- to projekt międzynarodowy, w którym współpracujemy ze szkołami z Niemiec, Francji, Szwecji i Portugalii. Projekt trwa dwa lata 2015-2017.

„Opening Doors to Europe”- to również projekt realizowany w ramach programu Erasmus+.

Nauczyciele realizujący projekt: Katarzyna Wróblewska-Kurzydło,

                                                           Joanna Nowicka-Młyńska,

                                                           Izabela Lipowska

http://gimnazjum1.lebork.pl/projekty/erasmus/

https://www.facebook.com/groups/1669293549955242/

https://live.etwinning.net/projects/project/120188