Schule im Wandel

 DSC02084.JPG

TYTUŁ LAUREATA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła”

Nasza szkoła, jako jedyna ze szkół gimnazjalnych z terenów Polski północnej i centralnej i jedna z 11 z szkół całej Polski została laureatem programu „Schule im Wandel“ 

24 czerwca 2015r w Instytucie Goethego w Krakowie odbyło się oficjalne podsumowanie projektu, na którym koordynator Robert Kolebuk i Andreas Kotz- Koordynator działu językowego Goethe Institut ogłosili, że nasza szkoła znalazła się nie tylko wśród laureatów, ale także wśród trzech szkół, które otrzymały wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.  Nagrodę odebrała osobiście Dyrektor szkoły- Grażyna Ruszkowska wraz z koordynatorem programu Joanną Nowicką-Młyńską.

Koordynator projektu bardzo dziękuje za udział i realizację zadań całej społeczności uczniowskiej oraz wszystkim nauczycielom z teamu „Schule im Wandel“, za ich ciężką pracę, chęci i niesamowite, często niekonwencjonalne pomysły! WARTO BYŁO!!!;)

 

o PROJEKCIE....

Nasza szkoła od października do końca maja brała udział w projekcie „Schule im Wandel- Zmieniająca się szkoła“ zorganizowanym przez Goethe-Institut we współpracy z ORE  oraz pod patronatem Ambasady Republiki Niemiec.  Do projektu zakwalifikowało się i przystąpiło 17 szkół z całej Polski.         

 

 

SKŁAD NASZEJ GRUPY PROJEKTOWEJ:

Joanna Nowicka-Młyńska- koordynator

Agnieszka Jankowska-wicedyrektor szkoły, pedagog, opiekun SU

Katarzyna Wróblewska-Kurzydło- j.niemiecki

Joanna Odrowąż-Piramowicz- j.niemiecki/EDB

Izabela Lipowska- j.angielski

Iwa Arendt- biologia

Lucyna Racis- geografia

Sebastian Guderski- j.angielski

Kazimierz Zając-informatyka

 

Projekt był skierowany do wszystkich typów szkół, a jego celem było stworzenie możliwości aktywnego rozwoju w obszarach: aktywizujące metody pracy z uczniem, kształcenie kompetencji kluczowych, wspieranie wielojęzyczności, kreatywne korzystanie z TiK czy przejmowanie inicjatywy przez uczniów. Główne działania uczestników projektu były skupione wokół nauczania j. niemieckiego, jednak program zakładał konieczność współpracy nauczycieli j. niemieckiego z nauczycielami innych przedmiotów.  Warunkiem pozytywnego ukończenia programu było zrealizowanie wszystkich zadań.

Przez cały rok szkolny grupa projektowa realizowała i dokumentowała zadania obowiązkowe i dodatkowe, które były publikowane na specjalnej platformie e-learnigowej.

 

Zadania obowiązkowe:

- projekt edukacyjny przeprowadzony przez nauczycieli j. niemieckiego,

- przeprowadzenie 10 zajęć j. niemieckiego metodą LDL przez każdego z nauczycieli

- prowadzenie większości zajęć w języku niemieckim,

- przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych dla grona pedagogicznego,

- przeprowadzenie dwóch imprez wynikających z potrzeb uczniów.

Zadania dodatkowe:

- przeprowadzenie trzech bloków zajęć metodą CLIL,

- przeprowadzenie projektu interdyscyplinarnego z zastosowaniem TiK,

- przeprowadzenie zajęć otwartych

Realizacja wszelkich zadań znalazła swoje odbicie w dokładnej dokumentacji wraz z fotorelacjami, filmami, prezentacjami, testami czy quizami. Program „Schule im Wandel“ był inspiracją dla wielu osób, pomógł uczniom i nauczycielom rozwinąć skrzydła, a także zaangażować się w inny, niekonwencjonalny sposób w działania lekcyjne i różnego rodzaju aktywności szkolne. Młodzież wzbogaciła wiedzę na temat TiK, poszerzyła horyzonty, poznała nowe metody pracy jak LDL czy CLIL. Nakręcili filmy, teledyski, stworzyli strony internetowe, materiały pomocnicze przydatne na zajęcia, przygotowali prezentacje PREZI i poznali wiele ciekawych aplikacji do nauki j. niemieckiego. Podsumowując: Gimnazjum nr 1 w Lęborku to prawdziwa „Schule im Wandel“! J

 

Najciekawsze realizacje w naszej szkole:

1)      Zajęcia LdL czyli Lernen durch Lehren- to metoda prowadzenia lekcji, w której rolę nauczyciela przejmują uczniowie. Prowadzący uczeń ustala z nauczycielem tematykę zajęć, samodzielnie przygotowuje przebieg lekcji, materiały i pomoce dydaktyczne potrzebne do jej realizacji. Zadaniem ucznia prowadzącego nie jest wygłoszenie referatu, lecz zorganizowanie zajęć tak, aby pozostali uczniowie byli maksymalnie aktywni. W LdL uczniowie uczą uczniów. Nauczyciel obserwuje lekcję i pomaga tylko wtedy, gdy zachodzi taka konieczność. Każda lekcja zakończona jest ankietą ewaluacyjną, podczas której uczniowie oceniają zaangażowanie „nowego nauczyciela”. Ankietę wypełnia również uczeń prowadzący. W naszej szkole uczniowie przeprowadzili łącznie 22 godziny takich zajęć. Każda lekcja była przemyślana i bogata w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne: zaczynając od obrazków, a kończąc na własnoręcznie przygotowanych i upieczonych ciasteczkach w kształcie zwierząt, które okazały się bardzo motywujące podczas zajęć nt. naszych czworonożnych przyjaciół.

2)      Projekty edukacyjne –język niemiecki:

„Gesundes Essen”- czyli zasady prawidłowego odżywiania, KOLOROWO, SMACZNIE A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWO realizowała klasa Ib na lekcji języka niemieckiego. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy, jakie błędy robią przygotowując posiłek. Najważniejsze jest dla nich szybkie zaspokojenie głodu i nie zwracają uwagi na efekty uboczne takiego postępowania. Mieliśmy zamiar „pobawić” się w zdrową kuchnię i pracowaliśmy nad dbaniem o swoją dietę, aby uniknąć problemu z nadwagą. Zaplanowano 8 spotkań, podczas których zostały przedstawione pomysły na realizację projektu, powstał, ”zdrowy” kalendarz, prezentacja z naszych szkolnych – klasowych śniadań, film z klasowego pikniku. Uczyliśmy się języka niemieckiego, zajadając pyszne owoce na lekcji i uczyliśmy się zasad prawidłowego dbania o swoją dietę.

 

Über, unter, auf, an, in! Präpositionen einfach sind!”. 

Podczas nauczania gramatyki często napotykamy na problem opanowania, rozróżniania i prawidłowego użycia przyimków. Projekt pokazuje, w jaki sposób można poradzić sobie z opanowaniem tych niełatwych zagadnień. Uczniowie klasy drugiej zawiązali grupę projektową, która nakręciła zabawny film ułatwiający zapamiętanie przyimków. Uczniowie w pełni rozwinęli kompetencje kluczowe: umiejętność pracy w zespole, planowanie i organizacja własnej pracy, przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych, a przede wszystkim wykazali się niezwykłą kreatywnością.

 

3)      Uczniowie przejmują inicjatywę – Jarmark Bożonarodzeniowy. Celem tego zadania było zorganizowanie przez SU imprezę wynikającą z zapotrzebowania społeczności szkolnej. Dyrektor szkoły wyraził zgodę na organizację jednodniowej imprezy-jarmarku Bożonarodzeniowego.

Tego dnia nie było typowych lekcji. Chłopcy przebrali się za Mikołaja, a dziewczęta za Mikołajowe. Każda klasa przygotowała wylosowane z listy tematyczne stanowisko. Na trzech kondygnacjach szkoły stanęły stragany: „Coś dla ciała”, gdzie uczniowie degustowali świąteczne przysmaki; „Coś dla ducha”- sprzedaż ozdób, a ostatni korytarz zajmował pchli targ, na którym uczniowie sprzedawali swoje drobiazgi. W klasach odbywały się zajęcia prowadzone przez nauczycieli, a każdy uczeń ze swojej ulotki pt.„Atrakcji moc” mógł wybrać coś interesującego. Uczniowie uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu, turnieju sportowym, oglądali świąteczny kabaret i poznawali tradycje innych krajów rozwiązując „trudne” testy. Widząc ogromny sukces własnego przedsięwzięcia, SU złożył wniosek do dyrekcji o wpisanie Jarmarku do kalendarza imprez cyklicznych. Organizatorzy-uczniowie wykazał się odpowiedzialnością i dużym zaangażowaniem w realizację inicjatywy, co z kolei miało znaczący wpływ na integrację wszystkich uczniów.

 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

4)       Projekt międzyprzedmiotowy pt.„Znane konstrukcje Wielkiej Brytanii-przewodnik filmowy”, zakładał współpracę dwóch nauczycieli różnych przedmiotów i realizację treści z podstawy programowej obu przedmiotów. Dodatkowym warunkiem było użycie TiK. Projekt ten powiązał i rozwiązał dwa problemy: mała znajomość nt. budowli i konstrukcji w kraju języka nauczanego (j. angielski) i niepełna wiedza nt. korzystania z elementów wiedzy do obróbki filmów (informatyka). Grupa projektowa wybrała wspólnie z nauczycielem opiekunem znane konstrukcje architektoniczne wielkiej Brytanii, opisała je, a następnie uczniowie wykonali własnoręcznie budowle w odpowiednich proporcjach wg własnej koncepcji. Najważniejszym elementem był film, w którym uczniowie prezentują budowle w języku angielskim. Nagranie filmu okazało się najbardziej pracochłonnym zadaniem. Dużą trudność sprawiła nie tylko nauka tekstu na pamięć, ale sam moment prezentacji przed kamerą. Ewaluacja projektu pokazała, że uczniowie są zadowoleni z rezultatów: pokonali własne słabości i nauczyli się poprawnej autoprezentacji, poznali zasady filmowania i przede wszystkim zdobyli nowe umiejętności informatyczne i rozwinęli kompetencje językowe.

5)      Zajęcia CLIL czyli Content and Language Integrated Learning. Metoda CLIL, czyli metoda zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego zakłada realizowanie treści podstawy programowej wybranego przedmiotu przy częściowym użyciu języka obcego, jako języka docelowego.  Stosując tę metodę, sprowadzamy język do roli narzędzia, koncentrując się przede wszystkim na treściach przedmiotowych, a nie na wymowie czy błędach gramatycznych. Przy współpracy z nauczycielami przedmiotów ścisłych zostały przeprowadzone 4 cykle zajęć (każdy po 3 godz.) w j. niemieckim i j. angielskim. Zrealizowano następujące cykle:

 

 „Pomagać można w każdym języku” (EDB i j. niemiecki/ j. angielski). Podczas zajęć uczniowie nauczyli się wykonywać wszelkie procedury udzielania pierwszej pomocy w obu językach, a efektem pracy były prezentacje i filmy instruktażowe.

„Gesunde Ernährung”- (biologia i j. niemiecki). Uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania, przygotowywali prezentacje w j. niemieckim a także zorganizowali wspólne zdrowe śniadania w klasach pierwszych.

„Londyn –światową metropolią”- (geografia i j. angielski). Uczniowie poznali Londyn, jako stolicę kraju z angielskiego obszaru językowego i nauczyli się promować jej walory turystyczne. Powstały liczne prezentacje PP oraz model Londyńczyka.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE!

 

Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika
Schule im Wandel grafika