KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku

Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2022r. / czwartek 

 • godz. 9.00 – klasy 4, 5, 6 i 8 
 • godz.10.30 – klasy 1, 2 i 3 

Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022r. 

Ferie zimowe – 16 stycznia – 29 stycznia 2023r. 

Wiosenna przerwa świąteczna – 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r. 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 

a) język polski – 23 maja 2023r. (wtorek), godz. 9.00 

b) matematyka –  24 maja 2023r. (środa), godz. 9.00 

c) język obcy nowożytny – 25 maja 2023r. (czwartek), godz. 9.00 

Dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych:  

 • 1 listopada 2022r. (wtorek) – Wszystkich Świętych 
 • 11 listopada 2022r. (piątek) – Święto Niepodległości 
 • 6 stycznia 2023r. (piątek) – Trzech Króli 
 • 3 maja 2023r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja 
 • 8 czerwca 2023 r. (czwartek) – Boże Ciało 

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

 • 29 września 2022r. (czwartek) / Lekcja historii z Wybickim – piknik urodzinowy / 1 dzień  
 • 14 października 2022r. (piątek) / 1 dzień 
 • 31 października 2022r. (poniedziałek) / 1 dzień 
 • 22 grudnia 2022r. (czwartek) / 1 dzień 
 • 2 maja 2023r. (wtorek) / 1 dzień 
 • 23, 24, 25 maja 2023r. / egzamin ósmoklasisty / 3 dni 
 • 9 czerwca 2023r. (piątek) / 1 dzień 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych – 23 czerwca 2023r.