Młodzi przedsiębiorczy

 

W roku szkolnym  2019/20 pracuje zespół – KREATYWNI w składzie:

Natalia Tracewicz – klasa 8a, Wiktoria Neczaj , Patryk Erni i Tomek Dawidowski – klasa 8c

Uczniowie pracuja zgodnie w harmonogramem. W chwili obecnej pracują nad modułem czwartym - wybrali kierunek – profil swojej firmy, stworzyli logo oraz film reklamujący firmę

 

Moduł powitalny

 Zakładamy firmę

W tym etapie wypracowujecie wstępną koncepcję własnego przedsiębiorstwa i określają finansowe warunki, jakie powinny być spełnione, aby osoba mogła podjąć decyzję o założeniu firmy i osiągnięcie przez nią sukcesu było bardziej prawdopodobne.

 Badania rynku i konkurencji

W tym module dowiecie się, na czym polegają i czemu służą badania rynku. Waszym głównym zadaniem będzie przeprowadzenie badań otoczenia rynkowego  - potencjalnych odbiorców oferty ich firmy  i konkurencji oraz analiza wyników tych badań pod kątem oceny wcześniejszych założeń dotyczących planowanej działalności.

 Strategia marketingowa firmy

Moduł zapozna Was z rolą marketingu w dotarciu do odbiorców produktów/usług.  Zwróci uwagę na rolę wizerunku firmy i wpływie na postrzeganie firmy przez ten pryzmat przez Klientów. W tym module przygotujecie kompleksową strategię działań marketingowych dla stworzonych przez Was produktów czy usług, poprzez określenie ich cech, ceny, strategii promocyjnej, a także kanałów dystrybucji czyli opracujecie marketing-mix dla Waszego przedsięwzięcia biznesowego.

 Finanse w firmie i analiza SWOT

Zapoznacie się z pojęciem rentowności biznesowych przedsięwzięć; dowiecie się, czym są nakłady i koszty w działalności gospodarczej na podstawie założonych przez Was działalności gospodarczych; określicie, ile pieniędzy będziecie potrzebować na otwarcie biznesu, skąd środki te można pozyskacie, a także zwrócicie uwagę na comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy. Swoją pracę podsumujecie dokonując analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń) swojego przedsięwzięcia, co umożliwi Wam jego dopracowanie i dokonanie odpowiednich korekt.

 Zarządzanie własnymi talentami i planowanie ścieżek kariery

W ostatnim module zastanowicie się, nad tym czy każdy z Was ma talenty, czy są one wrodzone i czy można je wykształcać? Nad jakimi talentami warto pracować?  Moduł poświęcony jest istotnym cechom i kompetencjom przedsiębiorczego człowieka. Będziecie mogli zastanowić się nad swoimi talentami i mocnymi stronami oraz możliwościami ich wykorzystania zarówno w programie jak i w przyszłości. Będzie to stanowiło podstawę do refleksji, stawiania sobie celów i wyznaczania ścieżek zawodowych na przyszłość.