Rok szkolny 2014/2015

 

Rok szkolny 2014/2015

 

Ruszyła VI edycja programu "Młodzi Przedsiębiorczy".

Uczniowie naszego gimnazjum pod opieką p. Grażyny Ruszkowskiej biorą udział w Programie po raz trzeci.

Zespół Szkolnego Klubu Przedsiębiorczych 3 w składzie :

1.     Agnieszka Klassa kl. III D

2.     Inga Wasilewska kl. III D

3.     Filip Ostrochalski kl. III D

4.     Jakub Winiarski kl. III D

5.     Oleksandr Spolnyk kl. III D

6.     Aleksandra Kafarska kl. III A

Program składa się z dwóch etapów, w trakcie których uczniowie, pracując w zespole, realizują zadania z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania na platformie internetowej. W pierwszym etapie (październik 2014 - luty 2015) uczestnicy poznają sposoby zarządzania własnym budżetem i innymi zasobami. W drugim (marzec - czerwiec 2015) – zakładają i prowadzą swoje wirtualne firmy.

 Co czeka na uczestników?

 • kurs e-learningowy z podstaw gospodarki rynkowej oraz metody projektu dla nauczycieli;

Jego uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób pracować z uczniami przy realizacji następujących tematów: zarządzanie zasobami (w tym finansowymi), opracowywanie budżetów, racjonalne decyzje ekonomiczne w życiu codziennym, przedsiębiorczość społeczna, funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych ważnych dla młodych i całej społeczności lokalnej, przedsiębiorczość społeczna i STEM. Kurs e-learningowy jest wzbogacony o elementy e-coachingu.

Wszystkie materiały dla nauczycieli są dostępne online, a każdy uczestnik pracuje pod opieką przeszkolonego mentora, który wspiera kursantów merytorycznie i metodycznie. Program obejmuje tematy poruszane w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, a także pokrywa się z zakresem tematycznym zadań dla zespołów uczniowskich. W tym roku przygotowaliśmy ścieżkę rozszerzoną dla nauczycieli, którzy brali udział w poprzednich edycjach kursu.

 • platforma edukacyjna dla uczniów, którzy przez dwa semestry uczą się podstaw przedsiębiorczości oraz realizują projekt uczniowski pod opieką nauczycieli i moderatorów;

Praca na platformie internetowej odbywa się pod opieką nauczyciela. Wszystkie zadania realizowane są grupowo. Kursy uczniowskie to 2 niezależne etapy.

Etap I: Projekt „Zarządzamy własnymi zasobami” (październik 2014 - luty 2015)

Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie: radzenia sobie z zarządzaniem własnymi finansami, planowaniem wydatków swoich i rodziny; efektywnym zarządzaniem ograniczonymi zasobami; planowania przedsięwzięcia (warsztaty/wycieczka szkolna) oraz umiejętności dokonywania świadomych wyborów konsumenckich (kierowanie się rachunkiem ekonomicznym i własną opinią, a nie wyłącznie informacjami uzyskanymi z reklam).

Etap II: Projekt „Zakładamy i prowadzimy firmę” (marzec - czerwiec 2015) - rekrutacja rozpoczyna się w styczniu 2015.

Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie: prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w wirtualnej rzeczywistości, odzwierciedlającej realia rynkowe i administracyjne; znajdywania sprzymierzeńców i partnerów; planowania i realizowania działań zespołowych; dysponowania i zarządzania ograniczonymi zasobami; analizowania ryzyka; zarządzania pracą własną i innych; pracy w grupie oraz przediębiorczości społecznej.

lekcje multimedialne i spotkania online z ekspertami;

Lekcje multimedialne będą podstawą do przygotowania uczniów do lekcji online prowadzonej przez eksperta przy użyciu komunikatora lub innego narzędzia internetowego. Wszystkie szkoły uczestniczące w Projekcie zostaną zaproszone do udziału w lekcji online z ekspertem. O udziale w lekcji będzie decydować kolejność zgłoszeń i spełnienie przez szkołę odpowiednich warunków technicznych. W każdej lekcji będą mogły wziąć udział 2 szkoły, a ekspert z danej dziedziny przeprowadzi krótki wykład oraz odpowie na pytania uczniów i nauczycieli.

 • webinaria;

Spotkania konsultacyjne z uczestnikami.

 • ogólnopolska prezentacja najlepszych projektów uczniowskich;

Efekty Projektu zostaną zaprezentowane pod koniec roku szkolnego podczas organizowanej przez CEO gali finałowej w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Na galę zaprosimy 10 zespołów uczniowskich, które zostaną wybrane na podstawie aktywności na platformie, efektów realizowanych działań oraz oceny mentorów sprawujących nad nimi pieczę. W gali udział wezmą przedstawiciele świata ekonomii i biznesu oraz ekspert NBP, których zaprosimy do krótkiej dyskusji na temat korzyści z podejmowania własnej działalności gospodarczej.

 • strona internetowa programu z ciekawostkami ze świata biznesu, relacjami z działań szkół, aktualnościami z programu.

Harmonogram realizacji projektu

Przyjmowanie zgłoszeń uczestników

22 sierpnia - 8 października 2014

Kurs internetowy dla nauczycieli

październik 2014 - kwiecień 2015

Kurs internetowy dla zespołów uczniowskich "Zarządzamy własnymi finansami"

październik 2014 - luty 2015

Lekcje multimedialne i spotkania online z ekspertami

4 lekcje w semestrze jesiennym i 4 lekcje w semestrze wiosennym

Kurs internetowy dla zespołów uczniowskich "Prowadzimy własną firmę"

marzec 2015 - czerwiec 2015

Webinaria

dostosowane do potrzeb uczestników projektu

Gala finałowa projektu i dwudniowe warsztaty w Warszawie

czerwiec 2015

Strona internetowa projektu

wrzesień 2014 - lipiec 2015

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczych 3 zarządza finansami!

 

„Zarządzamy własnymi zasobami” to etap I projektu, który zaczęliśmy jako grupa realizować od października 2014.

Jeszcze trudno mówić o równym zaangażowaniu wszystkich członków naszego zespołu, ale rozkręcamy się! 

 

Harmonogram przedstawia się następująco:

  

Moduł

Tytuł

Daty

Moduł 1

Budżet domowy

21.10. - 10.11.2014

Moduł 2

Budżet przedsięwzięcia

11.11. - 03.12.2014

Moduł 3

Korzystanie z usług bankowych

04.12. - 27.12.2014

Moduł 4

Lokata czy akcje?

28.12.2014 - 17.01.2015

Moduł 5

Pożyczki i kredyty

18.01. - 15.02.2015

 

Za nami praca w module 1- Budżet domowy i uczniowski.

 

Zmierzyliśmy się z ekonomicznymi zadaniami. Na początek, zgodnie z harmonogramem poznaliśmy zasady tworzenia  budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Nauczyliśmy się konstruować własne budżety domowe oraz korzystać z nowoczesnych instrumentów, które mogą być nam w tym pomocne. Udało nam się znaleźć  pomysł na znalezienie nadwyżki w naszych prywatnych finansach.

Niebawem zapraszamy na naszego bloga, komentarze mile widziane.

Sprawozdanie z modułu 1
 

Tytuł sprawozdania: Budżet domowy i prywatny

 


Moduł 2- Planujemy nasze przedsięwzięcie

Tym razem pracowaliśmy nad  harmonogramem i kosztorysem  wycieczki.

W związku z tym, że w tym  roku obchodzimy w Polsce dwie ważne rocznice: setną rocznicę wybuchu I wojny światowej oraz 25-lecie odzyskania wolności, temat wycieczki miał być związany  z jedną z tych rocznic. Wybraliśmy temat drugi: 25 lat wolności.

Oto nasz propozycja dla gimnazjalistów:

 

Program jednodniowej wycieczki do Gdańska: „Śladami Solidarności”

 • wyjazd z Lęborka do Gdańska SKM o godz. 6:59 - przejazd ok.2 h/ Gdańsk Stocznia (Stacja SKM)  - godz.8:51
 • od godz. 9:15 spacer po terenie Stoczni z przewodnikiem - około 2h
 • od godz. 11:00 zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności (Śladami Solidarności, wystawa " Droga do wolności" ) - około 3h
 • ok. godz. 14:15 złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców - 15 minut
 • godz. 14:30 -wizyta w barze mlecznym/ obiad w stylowym stoczniowym bufecie - 60 minut /
 • wyjazd SKM z Gdańska Stocznia o godz. 16.02 / przyjazd  do Lęborka o godz. 17.50

 

Organizując wycieczkę przemyślimy jeszcze udział w grze miejskiej " Czar PRL-u" - nie ukrywamy,  że drogo ( 99zł).

Alternatywą jest udział w warsztatach historycznych odbywających się w przestrzeni wystawy ( bilet ulgowy- 6 zł)

   W budżecie przedsięwzięcia uwzględniamy pierwszą wersję. Mamy jeszcze czas do namysłu, zawsze są dwa wyjścia i możemy wydłużyć wycieczkę o 2 godziny lub dłużej ?

Kosztorys wycieczki „ Śladami Solidarności” - Gdańsk

LP.

RODZAJ KOSZTÓW

SPOSÓB KALKULACJI

KOSZTY OGÓŁEM

1

Koszt usługi autokarowej

Przejazd SKM- Lębork- Gdańsk- Stocznia

Droga powrotna Gdańsk Stocznia- Lębork

Przy grupowym bilecie 1 opiekun na 10 uczestników gratis / stąd liczymy na 45 osób

 

549zł

12,20 zł x45=549zl

2

Koszt noclegów dla uczestników, opiekunów i kierowców

liczba uczestników x cena 1 noclegu x liczba nocy

0

Nie dotyczy

3

Koszt wyżywienia uczestników wycieczki, opiekunów i kierowców

dzienne wyżywienie x liczba osób x liczba dni

384zł

48 x 8 zł= 384zł

1 obiad w barze mlecznym z czasów PRL-u

4

Koszt usługi przewodnika

 

Zwiedzanie Stoczni Gdańskiej z przewodnikiem- usługi przewodnika

315 zł

315zł : 45= 7zł

5

Koszty biletów wstępu dla uczestników oraz opiekunów (muzea, wystawy itp.)

 

495zł

45x11zł= 495 zł

 

Bilety grupowe ulgowe / dla opiekunów grup wejście darmowe

6

Koszty biletów do teatru/kina lub inną imprezę dla uczestników oraz trzech opiekunów

Nie dotyczy

 0

 

7

Koszt ubezpieczenia uczestników wycieczki i opiekunów

Ubezpieczenie grupowe szkolne uiszczone we wrześniu na rok szkolny 2014/2015/- uwzględnia udział uczniów  w wycieczce

0

8

Koszt opieki nauczycieli nad uczniami w czasie wycieczki

Uczniowie nie ponoszą kosztów z tego tytułu/ wycieczka organizowana jest w godzinach pracy nauczycieli

0

9

Inne koszty (jakie?)

 

 

Wiązanka kwiatów

45 zł

1zł x 45= 45zł

Uczestnicy zaopatrują się w suchy prowiant- drugie śniadanie

Kieszonkowe wg uznania rodziców lub oszczędności uczestnika  / nie wliczamy do kosztów – zakup pamiątki

ok.20-30zł

0

KOSZT RAZEM

1 788zł

KOSZT NA 1 UCZESTNIKA (koszt razem/l. uczestników)

1788 :45 = 39,73/40 zł

Rożnica-27gr  dopłacimy do wiązanki kwiatów

( 12,15zl)

 

Udział w przedsięwzięciu pozwolił nam  zdobyć wiedzę na temat planowania wycieczki. Jednocześnie wierzymy, że zwiększyły się  nasze kompetencje w tym zakresie.

Sprawozdanie z modułu 2


Praca nad modułem 3 – Oszczędzanie i usługi bankowe.

Tym razem naszym celem  było  zapoznanie się  z usługami banków oraz metodami oszczędzania, które możemy wykorzystać w przyszłości.

 Pracując nad zadaniami  dowiedzieliśmy się, na co powinniśmy zwracać uwagę przy zakładaniu konta oraz z jakich usług bankowych możemy skorzystać, aby jak najlepiej zarządzać własnymi finansami. Poznane zasady oszczędzania pozwolą nam w przyszłości być rozważnymi w podejmowaniu decyzji oraz na realizowanie własnych marzeń, a przynajmniej niektóre  z nich.

Zadania w module 3:

1) porównanie ofert banków pod kątem ulokowania w nich naszych pieniędzy na e-koncie,

2) porównanie różnych form lokowania oszczędności,

3) obliczenie odsetek z pieniędzy ulokowanych na koncie oszczędnościowym oraz wartości przyszłego wkładu,

4) poznanie i opisanie różnic między bankiem a innymi instytucjami finansowymi tzw. parabankami.

Sprawozdanie z modułu 3

 


 

Moduł 4- Lokata czy akcje?

W tym module  poznaliśmy popularne formy oszczędzania i inwestowania, dowiedzieliśmy się jaka jest różnica między lokatami, akacjami i obligacjami oraz o tym, że świadome oszczędzanie wymaga odpowiednich decyzji dotyczących ulokowania pieniędzy.

Nasze zadania w module to:

 1. porównanie różnych form inwestowania oszczędności pod względem bezpieczeństwa, ryzyka, opłacalności i płynności
 2.  porównanie dwóch lokat rocznych o stałym oprocentowaniu oferowanych przez dwa różne banki i wybór według was korzystniejszej oferty,
 3. stworzenie portfela inwestycyjnego lokując 600 tys. zł w różnych rodzajach instrumentów finansowych,
 4. podjęcie indywidualnej decyzji w sprawie zainwestowania 10 000 zł.

PAMIĘTAJMY!  podejmując decyzję, gdzie i jak zainwestować swoje oszczędności, powinniśmy wziąć pod uwagę:

 • cel inwestycji – zwiększenie kapitału, zachowanie kapitału, czy otrzymywanie stałego dochodu z kapitału,
 • czas - okres na jaki chcemy zainwestować nasze pieniądze, czyli czy będzie to krótki okres (do roku), średni okres (od roku do 5 lat), czy długi okres (powyżej 5 lat),
 • bezpieczeństwo – pewność, że po upływie określonego czasu otrzymamy zwrot zainwestowanych pieniędzy,
 • stopę zwrotu, czyli zysk – przyszły dochód z inwestycji wyrażony w procentach,
 • płynność – możliwość rezygnacji z danej formy inwestowania i zamiany jej na gotówkę, bez ponoszenia strat. 

Do popularnych sposobów oszczędzania można zaliczyć:

 • konta osobiste
 • rachunki (lokaty) terminowe
 • obligacje skarbowe
 • fundusze inwestycyjne
 • akcje
 • inne aktywa(nieruchomości, dzieła sztuki, złoto, waluty obce itp.).

Bardzo ważna w inwestowaniu jest dywersyfikacja. Termin ten oznacza, że nie należy lokować wszystkich pieniędzy w jednym instrumencie finansowym. Dywersyfikacja umożliwia nam zmniejszenie ryzyka utraty zainwestowanych środków. 

Sprawozdanie z modułu 4- lokata czy akcje?


FINISZUJEMY!

W piątym, a zarazem ostatnim  module  poszerzyliśmy naszą wiedzę na temat  pożyczek i kredytów. Dowiedzieliśmy  się, czym się one różnią i na co zwrócić uwagę decydując się na kredyt lub pożyczkę.

Pamiętajcie! Decydując się na wzięcie kredytu, pierwszym krokiem powinien być wybór najtańszego banku. Jak to zrobić? Należy obliczyć ratę kredytu, bo to ona jest dla nas najważniejsza. Pomoże nam to ocenić czy stać nas na  spłatę takiej raty i ewentualnie dostosować kwotę, o jaką się ubiegamy lub okres, przez jaki chcemy spłacać.

Na podstawie pozyskanej wiedzy dokonaliśmy wyboru oferty kredytowej, wskazaliśmy wady i zalety wskazaliśmy argumenty przemawiające za jedną z przedstawionych ofert bankowych.

Ostatni moduł to także czas podsumowania naszej pracy jako zespołu oraz ocena programu  i platformy Programu „Młodzi Przedsiębiorczy”. Ankiety wypełnione- czas na zasłużony odpoczynek, a po feriach zimowych przystępujemy do II części programu.

 

Sprawozdanie z modułu 5- kredyty i pożyczki

 


 Wystartowaliśmy!

Od 2 marca 2015r. Szkolny Klub Przedsiębiorczych 3, w tym samym składzie przystąpił do drugiej części Programu Młodzi Przedsiębiorczy – „ Zakładamy i prowadzimy własną firmę”. Tym razem zadaniem grupy będzie

wypracowanie koncepcji własnego przedsiębiorstwa, później przygotują rejestrację działalności gospodarczej, badanie rynku oraz podejmą konkretne działania marketingowe. Kolejnym krokiem będzie omówienie rentowności biznesowych przedsięwzięć; czym są nakłady i koszty oraz obliczą progi rentowności.

 

Harmonogram kursu i opis modułów w kursie „Prowadzimy własną firmę" 2015

Moduł

Tytuł

Daty

Moduł 1

Zakładamy i rejestrujemy firmę

02.03. - 18.03.2015

Moduł 2

Badanie rynku i konkurencji

19.03. - 13.04.2015

Moduł 3

Strategia marketingowa

14.04. - 04.05.2015

Moduł 4

Finanse w firmie

05.05. - 22.05.2015

Moduł 5

Podsumowanie - analiza SWOT i prezentacja projektu

23.05. - 10.06.2015

 

Moduł 1 – Zakładamy i rejestrujemy firmę

Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej pracując w zespołach uczniowie wypracowują koncepcję własnego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzają wirtualną rejestrację działalności gospodarczej.

Moduł 2 –  Badania rynku i konkurencji

Głównym zadaniem w tym module jest przeprowadzenie badań rynku i konkurencji oraz analiza wyników tych badań pod kątem oceny wcześniejszych założeń dotyczących działalności założonej przez uczniów firmy.

Moduł 3 - Strategia marketingowa

Moduł zapoznaje uczniów z pojęciem marketingu-mix oraz jego roli w zarządzaniu firmą. Uczniowie w tym module przygotowują kompleksową strategię działań marketingowych dla stworzonych przez nich produktów czy usług, poprzez określenie ich cech, ceny, strategii promocyjnej, a także kanałów dystrybucji czyli opracowują marketing-mix dla ich przedsięwzięcia biznesowego.

Moduł 4 - Finanse w firmie

Moduł przybliża uczniom zagadnienia związane z finansami przedsiębiorstwa. Uczestnicy programu zapoznają się z pojęciem rentowności biznesowych przedsięwzięć; dowiadują się, czym są nakłady i koszty w działalności gospodarczej na podstawie założonych przez nich działalności gospodarczych; określają, ile pieniędzy potrzebują na otwarcie biznesu, przygotowują strategię zdobycia kapitału na otwarcie biznesu oraz ustalają, jakie czekają ich comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy.

Moduł 5 - Podsumowanie - analiza SWOT i prezentacja projektu.

 


Moduł 1 – Zakładamy i rejestrujemy firmę 

 Nasz kolorowy makaronikowy biznes

 

Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej nasz zespół wypracował koncepcję własnego przedsiębiorstwa, przeprowadziliśmy wirtualną rejestrację działalności gospodarczej- zakładamy kawiarenki z makaronikami (kolorowe ciasteczka),naturalnymi sokami,  lemoniadą, kawą, herbatą, gdzie można również spędzić miło czas na przykład czytając książki, czasopisma, grając w gry planszowe, posłuchać muzyki. Najistotniejszą sprawą  naszej działalności jest  zatrudnianie osób niepełnosprawnych i prowadzenie współpracy z osobami zainteresowanymi wolontoriatem. Pomysł zaczął się od makaroników ozdabianych dodatkami, potem pomyśleliśmy, że sami goście mogą je sobie przyozdabiać wg uznania i pomysłu, potem kwestia zatrudniania osób niepełnosprawnych, które często uzdolnione są plastycznie i mogłyby nie tylko przygotowywać, ale i ozdabiać makaroniki.

Temat nasunął się również podczas przygotowań do lekcji  o-line z p. Alicją- problematyką przedsiębiorczości społecznej, ekonomii społecznej. Jesteśmy  otwarci  na pomoc drugiemu człowiekowi. Połączymy biznes z  pasją  i dobrem serca.

Misja naszej firmy

Chcemy pomagać ludziom, być blisko nich, tworzyć biznes przez radość życia, pasje. Naszą wizją nie jest  zarobić ponad wszystko, chcemy pomagać innym, dzielić się z innymi naszą radością życia i pasjami. Chcemy stworzyć miejsce, w którym ludzie będą czuli się potrzebni, ważni i wyjątkowi. Dla nas to nie tylko praca- to nasza pasja tworzenia miejsc wyjątkowych.

Wizja: chcemy rozwijać się, podnosić jakość naszych wyrobów i usług, rozszerzać działalność wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, rozszerzyć działalność w wielu miejscach Polski.

Nasze motto brzmi ,,radośnie  wesoło  kolorowo". 

Cele: propagowanie wolontariatu, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, stworzenie miejsc przyjaznych dla ludzi- twórcza forma spędzania czasu wolnego. 

Żeby zarejestrować naszą wirtualną firmę należało odwiedzić następujące urzędy, instytucje:

Urząd Miasta, Sąd Rejonowy -VIII Wydział Gospodarczy KRS, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sanepid, Państwowa Inspekcja Pracy.

Sprawozdanie z modułu 1

A oto logo naszej kawiarenki

 

 


Badanie rynku

 

Za nami drugi moduł— założyliśmy  wirtualne kawiarenki z makaronikami, przeprowadziliśmy badanie rynku, konsumenta i konkurencji.

 

Należy pamiętać, że badanie rynku odgrywa istotną rolę w procesie planowania działań przedsiębiorstwa i jest niezbędnym element budowania strategii firmy. Wszelkie pomysły na to, co produkować, albo, czym handlować, muszą opierać się na ocenie rynku oraz przewidywaniach dotyczących oczekiwań, potrzeb i finansowych możliwości potencjalnych odbiorców.

Osoby zarządzające firmą muszą dysponować informacjami, które dotyczą m.in. takich problemów jak:

 • Co oferować potencjalnym nabywcom, ile i kiedy?
 • Na jakim rynku lokować produkt/usługę firmy?
 • Co oznacza akceptacja nowego produktu/usługi przez nabywców? Jak można to określić?
 • Gdzie i jak prowadzić sprzedaż?
 • Jak prawidłowo wyznaczać kanały dystrybucji?
 • Jakie przyjąć kryteria oceny efektywności podjętych działań marketingowych?

 

Przygotowanie i przeprowadzenie badań rynkowych pozwoliło  nam dostosować nasza ofertę do rzeczywistych potrzeb rynku, a dzięki temu zdobyć rynek, co w konsekwencji przełoży się nie tylko na sukces finansowy, ale przyniesie satysfakcję i zadowolenie.

 

Sprawozdanie z modułu 2


 

Strategia marketingowa naszego biznesu 

Zadaniem w module 3 było przedstawienie konkretnych działań marketingowych dla stworzonych przez nas produktów i usług, poprzez określenie: 

 • ich cech,
 • ceny,
 • strategii promocyjnej, a także
 • kanałów dystrybucji

 

jednym słowem opracowanie marketingu-mix.

Marketing mix - produkt, cena, promocja i miejsce

Marketing mix to zestaw różnych elementów (narzędzi) marketingu. Wyróżnia się najczęściej cztery grupy marketingowych narzędzi związanych z produktem, ceną, promocją i miejscem. Często nazywa się je 4P, od angielskich słów: product, price, place, promotion).

Marketing mix służy do produkcji właściwego produktu, dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i posiadającego właściwą cenę.

Elementy marketingu mix

 

Sprawozdanie z modułu 3


Finanse przedsięwzięcia- moduł 4

W tym module nadszedł czas, by sprawdzić czy mamy wystarczający kapitał, by nasz pomysł wprowadzić w życie.

 

 

Pracując nad zadaniami zajmowaliśmy się zagadnieniami związanymi z finansami przedsięwzięcia. Sprawdziliśmy, jak wygląda nasza sytuacja finansowa, opracowaliśmy listę kosztów, jakie poniesiemy w związku z założeniem naszego biznesu- kawiarenkę z makaronikami oraz możliwymi źródłami finansowania. Nauczyliśmy się także określać, czym są nakłady i koszty, a Inga obliczyła opłacalność przedsięwzięcia przy zastosowaniu wzorów na progi rentowności.

Sprawozdanie z modułu 4


Dotarliśmy  do piątego etapu!

Praca na platformie internetowej programu Młodzi Przedsiębiorczy dobiegła końca. 

W ostatnim module części "Zakładamy i prowadzimy firmę" przeprowadziliśmy analizę naszej pracy w trakcie projektu, wypełniliśmy ewaluacyjne ankiety. Nadszedł również czas podsumowania pracy związanej z zakładaniem i prowadzeniem naszego wirtualnego przedsięwzięcia. W tym module podsumowaliśmy pracę dokonując analizę SWOT makaronikowego biznesu. Wirtualnie uda się! To był dobry pomysł na własny biznes! Połączyliśmy przyjemność i zysk. 

Sprawozdanie z modułu 5 


 


 

Rok szkolny 2014/2015 grafika
Rok szkolny 2014/2015 grafika
Rok szkolny 2014/2015 grafika
Rok szkolny 2014/2015 grafika