Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016

Szkolny Klub Przedsiębiorczych 4

Zakładamy i prowadzimy wirtualna firmę!

Grupa naszych uczniów w składzie:

1.     Julia Broszkowska- kl. IIB

2.     Klaudia Sławikowska – kl. IIB

3.     Julia Ulaszek- kl. IIB

4.     Aleksandra Becker- kl. IIB

5.     Klaudiusz Dargacz – kl. IIA

6.     Daria Kuczwalska - kl. I D

 pod opieką p. Grażyny Ruszkowskiej zakwalifikowała się do drugiej części kursu programu "Młodzi Przedsiębiorczy" - Prowadzimy własną firmę.  Od marca do czerwca przejdziemy przez wszystkie najważniejsze etapy tworzenia przedsiębiorstwa.

Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej, pracując w zespole, najpierw wypracujemy koncepcję własnego przedsiębiorstwa, później przygotujemy rejestrację działalności gospodarczej, przeprowadzimy badanie rynku oraz wypracujemy konkretne działania marketingowe. Następnie omówimy kwestię rentowności biznesowego przedsięwzięcia; czym są nakłady i koszty oraz obliczymy progi rentowności. Na koniec zaprezentujemy działania swojej firmy.

Jako uczestnicy kursu zdobędziemy umiejętności oraz praktyczne doświadczenia w zakresie: prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w wirtualnej rzeczywistości odzwierciedlającej realia rynkowe i administracyjne; umiejętności znajdywania sprzymierzeńców i partnerów; planowania i realizowania działań zespołowych, dysponowania i zarządzania ograniczonymi zasobami oraz analizowania ryzyka. Kurs  pozwoli nam zdobyć umiejętności i postawy tj.: kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, planowanie i skuteczną realizację przedsięwzięć, a także ukształtuje w nas postawy przedsiębiorcze, rozwinie kompetencje matematyczne i umiejętności komputerowe (STEM)

Harmonogram kursu i opis modułów w kursie „Prowadzimy własną firmę" 2015

Moduł

Tytuł

Daty

Moduł 1

Zakładamy i rejestrujemy firmę

02.03. - 18.03.2016

Moduł 2

Badanie rynku i konkurencji

19.03. - 13.04.2016

Moduł 3

Strategia marketingowa

14.04. - 04.05.2016

Moduł 4

Finanse w firmie

05.05. - 22.05.2016

Moduł 5

Podsumowanie - analiza SWOT i prezentacja projektu

23.05. - 10.06.2016

 

Moduł 1 – Zakładamy i rejestrujemy firmę

Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej pracując w zespołach uczniowie wypracowują koncepcję własnego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzają wirtualną rejestrację działalności gospodarczej.

Moduł 2 –  Badania rynku i konkurencji

Głównym zadaniem w tym module jest przeprowadzenie badań rynku i konkurencji oraz analiza wyników tych badań pod kątem oceny wcześniejszych założeń dotyczących działalności założonej przez uczniów firmy.

Moduł 3 - Strategia marketingowa

Moduł zapoznaje uczniów z pojęciem marketingu-mix oraz jego roli w zarządzaniu firmą. Uczniowie w tym module przygotowują kompleksową strategię działań marketingowych dla stworzonych przez nich produktów czy usług, poprzez określenie ich cech, ceny, strategii promocyjnej, a także kanałów dystrybucji czyli opracowują marketing-mix dla ich przedsięwzięcia biznesowego. .

Moduł 4 - Finanse w firmie

Moduł przybliża uczniom zagadnienia związane z finansami przedsiębiorstwa. Uczestnicy programu zapoznają się z pojęciem rentowności biznesowych przedsięwzięć; dowiadują się, czym są nakłady i koszty w działalności gospodarczej na podstawie założonych przez nich działalności gospodarczych; określają, ile pieniędzy potrzebują na otwarcie biznesu, przygotowują strategię zdobycia kapitału na otwarcie biznesu oraz ustalają, jakie czekają ich comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy.

Moduł 5 - Podsumowanie - analiza SWOT i prezentacja projektu.

W ostatnim module tej części projektu zespoły uczniowskie podsumowują swoją pracę w projekcie dokonując analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń) swojego przedsięwzięcia oraz przygotowują prezentację swoich dokonań. Na zakończenie dokonują także oceny swojej pracy jako zespołu. Prosimy uczniów o ocenę programu i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

W programie Młodzi Przedsiębiorczy uczniowie – przy wsparciu nauczyciela oraz moderatorów CEO – krok po kroku realizują projekt gimnazjalny spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu MEN z 20 sierpnia 2010 r. Uczniowie, którzy pomyślnie zakończą wszystkie moduły otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu programu.  


Moduł 1- Zakładamy i rejestrujemy firmę

 

Na specjalnie zaprojektowanej platformie internetowej nasz zespół wypracował koncepcję własnego przedsiębiorstwa, przeprowadziliśmy wirtualną rejestrację działalności gospodarczej- zakładamy kawiarenko- sklepik z czekoladą w roli głównej, gdzie można również spędzić miło czas. Inspiracją do tego typu biznesu był dla nas film pt. „ Czekolada”.

Właśnie w nim przedstawiony był mały sklepik z różnorodnymi czekoladami. Każdy klient mógł poczęstować się delicjami, których nigdy nie jadł, oraz kupić je, aby później poczęstować nimi swoich domowników.

    Chyba każdy wie, że słodkości sprawiają, że na naszych twarzach pojawia się radość, a w dzisiejszych czasach mało jest ludzi uśmiechniętych, są oni raczej zapracowani, smutni, "nijacy". Dlatego zawsze będą mogli wstąpić do naszej małej manufaktury z czekoladowymi wyrobami. Usiąść, napić się prawdziwego, gorącego kakao i rozmarzyć się w wyśmienitej czekoladzie. Jednocześnie będziemy naszym klientom proponować różne formy spotkań towarzyskich, warsztaty w roli głównej z czekoladą.

    Skoro nasza kawiarenka ma być światem czekolady, dlatego nazwaliśmy ją "Pardis de Chocolat", co z języka francuskiego oznacza "Raj czekolady".

Logo naszej kawiarenki:

Żeby zarejestrować naszą wirtualną kawiarenko- sklep należało odwiedzić następujące urzędy, instytucje:

Urząd Miasta, Sąd Rejonowy -VIII Wydział Gospodarczy KRS, Wojewódzki Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sanepid. Adresy poszczególnych urzędów i instytucji dla naszego miasta znajdują się w sprawozdaniu poniżej.

 

Sprawozdanie z modułu 1


Moduł 2- Badanie rynku

 

Zrobiliśmy  już pierwszy krok ku własnej działalności – założyliśmy  swoją wirtualną firmę: kawiarenko- sklepik

 „ Paradis de Chocolat”.  Czas na kolejny krok w budowaniu naszego przedsięwzięcia, czyli badanie rynku, konsumenta i konkurencji. W tym module dowiedzieliśmy  się, na czym polegają i czemu służą badania rynku. Naszym głównym zadaniem w module było przeprowadzenie badań otoczenia rynkowego oraz analiza wyników tych badań pod kątem oceny  założeń dotyczących działalności naszej firmy.

Pracując nad modułem 2 dowiedzieliśmy się, że badanie rynku odgrywa istotną rolę w procesie planowania działań przedsiębiorstwa i jest niezbędnym elementem budowania strategii firmy. Wszelkie pomysły na to, co produkować, czym handlować, opierają się na ocenie rynku oraz przewidywaniach dotyczących oczekiwań, potrzeb i finansowych możliwości potencjalnych odbiorców.

Osoby zarządzające firmą muszą dysponować informacjami, które dotyczą m.in. takich problemów jak:

 • Co oferować potencjalnym nabywcom, ile i kiedy?
 • Na jakim rynku lokować produkt/usługę firmy?
 • Co oznacza akceptacja nowego produktu/usługi przez nabywców? Jak można to określić?
 • Gdzie i jak prowadzić sprzedaż?
 • Jak prawidłowo wyznaczać kanały dystrybucji?
 • Jakie przyjąć kryteria oceny efektywności podjętych działań marketingowych?

Na potrzeby tego modułu przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów i nauczycieli: dziękujemy Wam!

Przygotowanie i przeprowadzenie badań rynkowych pozwoliło  nam dostosować  naszą ofertę do rzeczywistych potrzeb rynku.  Dzięki temu mamy nadzieję, że  przyczyni się to do zdobycia rynku,  a w konsekwencji przełoży się na sukces, nie tylko finansowy!

załącznik- Sprawozdanie z modułu 2 Moduł 3- Strategia marketingowa biznesu

Naszym zadaniem w module 3 było przedstawienie działań marketingowych dla stworzonych przez nas produktów i usług, poprzez określenie: 

 • ich cech,
 • ceny,
 • strategii promocyjnej, a także
 • kanałów dystrybucji

Aby firma mogła efektywnie funkcjonować na rynku, ma do dyspozycji zestaw narzędzi marketingowych, określanych mianem: marketing mix lub mieszanka marketingowa.

Marketing mix - produkt, cena, promocja i miejsce

Marketing mix to zestaw różnych elementów (narzędzi) marketingu. Wyróżnia się najczęściej cztery grupy marketingowych narzędzi związanych z produktem, ceną, promocją i miejscem. Często nazywa się je 4P, od angielskich słów: product, price, place, promotion).

Marketing mix służy do produkcji właściwego produktu, dostępnego we właściwym czasie i miejscu, przy właściwych rozmiarach promocji i posiadającego właściwą cenę.

Sprawozdanie z modułu 3


Finanse firmy - zadania w module 4:

 • określenie, ile pieniędzy potrzebujemy na otwarcie biznesu i ustalenie zasobów, które już posiadamy,
 • przygotowanie strategii zdobycia brakującego nam kapitału,
 • ustalenie, jakie czekają nas comiesięczne obciążenia związane z prowadzeniem firmy,
 • obliczenie opłacalności biznesu przy zastosowaniu wzorów na progi rentowności.

Praca nad zadaniami w module 4 była sporym wyzwaniem. Niektórymi zadaniami podzieliliśmy się z naszymi szkolnymi kolegami oraz nauczycielami. To było ciekawe doświadczenie.

Sprawozdanie z modułu 4


Analiza SWOT - moduł 5

Nasze zadania w tym module to:

 

1.Przygotowanie analizy SWOT naszej firmy - czyli określenie mocnych i słabych stron naszego biznesu, przeanalizowanie szans i zagrożeń wynikających z prowadzenia naszej wirtualnej firmy tj. kawiarenko –sklepiku z czekoladowymi wyrobami. Wirtualnie jest szansa na sukces!

2. Przygotowanie prezentacji projektu – publiczne zaprezentowanie projektu odbyło się 1 czerwca 2016r., uczestnikami był zespól klasowy IIB

 

3. Podsumowanie naszej pracy zespołowej w programie- opracowanie wniosków

 

4. Wypełnienie przez każdego członka naszego zespołu ankiety ewaluacyjnej oceniającej program Młodzi Przedsiębiorczy – „Zakładamy i prowadzimy własną firmę”.

 

Sprawozdanie z modułu 5